• locatie Hengelo sluit haar deuren

locatie Hengelo sluit haar deuren

locatie Hengelo sluit haar deuren

locatie aan de Leliestraat sluit

Na ruim 25 en 15 jaar vanuit Hengelo gewerkt te hebben, nemen Edith en Nienke binnenkort afscheid van hun vertrouwde plekje aan de Leliestraat in Hengelo. De Graafschap Dierenartsen laat deze locatie uitvloeien naar de nevenlocaties Vorden en Ruurlo.  Vanaf 1 juli staan ze daar voor alle Hengelose baasjes en dieren klaar. De Graafschap Dierenartsen heeft nooit stil gestaan in de ontwikkelingen. Met de slogan ‘In diergezondheid voorop’ wordt er steeds weer nagedacht hoe ze met het oog op de toekomst de meest optimale zorg kunnen verlenen, zonder daarbij de persoonlijke aandacht voor de klanten en dieren uit het oog te verliezen.

Stukje historie

In 1996 opende Dierenkliniek Hengelo-Keijenborg aan de Kampstraat 2 in Hengelo een mooie nieuwe praktijk. Een aantal jaren later in 1999 fuseerde de dierenartsenprakijken in Hengelo, Ruurlo, Vorden en Steenderen zich tot De Graafschap Dierenartsen, waardoor de dierenartsen de kans kregen zich meer te specialiseren. Tot dan toe behandelden de dierenartsen in principe alle diersoorten.
Al vrij snel kwamen er plannen voor een centraal pand met betere onderlinge communicatie en efficiënter gebruik van apparatuur. Dit resulteerde in een nieuwbouw in Vorden aan de Schimmeldijk wat in 2007 in gebruik genomen werd. Een pand met vele faciliteiten voor paarden, gezelschapsdieren en landbouwdieren inclusief de apotheek en administratieve afdeling.

hoofdlocatie Vorden

Hoofdlocatie Vorden

Nog altijd zijn klanten en bezoekers onder de indruk van het pand in Vorden en verbaast het menigeen dat het al 14 jaar in gebruik is. Toch merkten de medewerkers dat het weer voller werd, dat de grenzen van het pand bereikt waren.  Naast de eerstelijns zorg (vergelijkbaar met de huisarts) wordt er ook tweedelijns- en specialistische zorg (na doorverwijzing) verleend. Een oogspecialist die klanten uit heel Nederland heeft, een orthopeed, osteopaat, interne geneeskunde, echografie, weke delen chirurgie, laparoscopische operaties, officiële erfelijkheidsonderzoeken, echografie, radiologie: röntgen en CT-scan, dit alles samen zorgt er voor dat alle ruimtes dagelijks goed gevuld zijn en is het soms zoeken is naar een behandelkamer.

Nevenlocaties


Sinds de jaren na de fusie in 1999 en in gebruik name van de nieuwbouw in Vorden zijn de vestigingen in Ruurlo, Hengelo en Steenderen teruggebracht in faciliteiten, werden de openingstijden beperkter en werden er dependances geopend in Zutphen Leesten en Zutphen Centrum. Ook zijn er dependances bij gekomen door overnames van de dierenartsenpraktijken in Eerbeek, Brummen en Velp.
In 2017 volgde de fusie met de gemengde dierenartsenpraktijk ’t Wijdseland waardoor er nog vier locaties bij kwamen: Doesburg, Dieren, Didam en Wehl.
 

locatie Ruurlo

recente ontwikkelingen

De landbouwdierenafdeling groeide ook door deze fusie, waardoor er besloten werd om in datzelfde jaar de gezelschapsdierenfunctie van de praktijk in Steenderen op te heffen. Het pand is na verbouwing ingericht voor de dierenartsen en –assistenten van afdeling landbouwhuisdieren inclusief de landbouwdierenapotheek.
Locatie Zutphen Centrum is in 2020 naar een nieuwe, ruimere locatie verhuisd in Zutphen, op de hoek Henri Dunantweg- Houtwal. Deze vestiging heeft meer diagnostische mogelijkheden en dus meer kliniekfaciliteiten, ruimere openingstijden en een betere bereikbaarheid.
Ook de locatie in Ruurlo is onlangs in mei verhuisd van de Zuivelweg naar de Borculoseweg (foto rechts), waar er meer mogelijkheden en faciliteiten zijn en de openingstijden worden uitgebreid per juli aanstaande.

Vorden verbouwd

Doordat het team van landbouwhuisdieren in 2017 naar Steenderen is verplaatst, is er ruimte vrijgekomen in Vorden. Na het meermaals finetunen van alle wensen, is recentelijk een interne verbouwing geweest.  Hierdoor zijn er 3 behandelkamers bijgekomen, waarvoor er één is gereserveerd voor de assistentes. Hierin zullen o.a. de junior check-ups, puppybegeleidingen, diabetescontroles en hulp bij behandelingen gepland worden. De balie isgedraaid zodat de wachtkamer enigszins wordt opgesplitst en honden en katten niet perse samen hoeven te zitten.
Bij het ontstaan van De Graafschap Dierenartsen was de gedachte om te blijven groeien en ontwikkelen, zodat de dierenartsen maar ook assistenten zich steeds meer kunnen focussen op deeltaken, om daar nog beter in te worden. Deze kennis wordt onderling met elkaar gedeeld zodat we samen beter zijn en hierdoor onze slogan ‘In diergezondheid voorop’  kunnen blijven waarmaken. Zo werken er verdeeld over alle locaties inmiddels ruim 110 mensen. Elke dag staan ze klaar om zorg te dragen voor de klanten en hun dieren.

We zien u graag in Vorden en Ruurlo

Nienke en Edith zullen eind juni de laatste keer de deur van hun vertrouwde locatie Hengelo sluiten en koesteren vele mooie herinneringen aan deze locatie waar zij ooit begonnen zijn aan hun ‘DGD’ avontuur. We bedanken de klanten van deze locatie voor al het vertrouwen en fijne contact en zien u graag terug in Vorden of Ruurlo!