• Rhinopneumonie uitbraak

Rhinopneumonie uitbraak

Rhinopneumonie uitbraak

Afgelopen week is in het nieuws gekomen, dat er op een paardenbedrijf nabij Arnhem 7 paarden geëuthanaseerd zijn, nadat zij leden aan de ernstige neurologische vorm van Rhinopneumonie (EHV). Dit bedrijf is bij de eerste verschijnselen meteen gesloten (geen aan- en afvoer van paarden naar/van dit bedrijf) en alle maatregelen zijn getroffen om verdere verspreiding te voorkomen. Het bedrijf zal gesloten blijven tot tenminste 4 weken na het verdwijnen van de klinische verschijnselen. 

Dit heeft voor de rest van de paardenbedrijven in de omgeving géén consequenties met betrekking tot vervoer, deelname aan wedstrijden, etc.

Uiteraard brengt dit voor veel paardenbezitters veel onrust met zich mee. Om u in deze fase te informeren, kunt u op deze pagina de actuele adviezen terug vinden. We raden u daarom aan deze pagina de komende tijd goed in de gaten te houden.

Heeft u na het lezen van onderstaande uitleg toch nog vragen, dan kan u ons hiervoor bereiken, van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur, via het Paardenkliniek telefoonnummer 0575-587870 of kunt u meer informatie opzoeken op de website van Sectorraad Paard. Ook kunt u een e-mail sturen naar ons; graafschap@dgdierenartsen.nl 

Wat houdt het in?

Veroorzaker: herpesvirus EHV1 en EHV4

Drie verschijningsvormen: verkoudheid, abortus, neurologische vorm

Alle paarden in Nederland komen regelmatige met deze virussen in contact, zonder dat er problemen hoeven te ontstaan. Hoewel de term rhinopneumonie doelt op de luchtwegproblematiek, kan deze infectie 3 types van symptomen veroorzaken: luchtwegaandoeningen, abortus, zenuwstoornissen.

Verkoudheidsvariant

Verkoudheidsvariant wordt voornamelijk veroorzaakt door EHV4 en komt zeer regelmatig voor bij jonge paarden. Symptomen zijn koorts, snotneus, hoesten en/of dikke benen.

Abortusvariant

De abortus-vorm komt regelmatig voor bij merries en wordt bijna altijd veroorzaakt door EHV1. Deze veroorzaakt abortus of zeer zwak geboren veulens die vaak sterven.

neurologische variant

De neurologische vorm, die onlangs bij de 7 geeuthanaseerde paarden in Arnhem was geconstateerd, komt incidenteel voor en wordt altijd veroorzaakt door EHV1. De neurologische verschijnselen starten meestal met een wat slappe staart en ataxie, waarna de verlammingsverschijnselen kunnen toenemen. Het tast meestal alleen de achterbenen aan, maar in ernstige gevallen kunnen ook de voorbenen aangetast raken.

verspreiding/besmetting

Verspreiding vindt voornamelijk plaats door direct en indirect contact tussen paarden of door samen stallen in één ruimte. Via kleren en handen van ons mensen kan het ook worden overgedragen. Door goed te douchen en schone kleren/schoenen te dragen kan deze vorm van overbrengen worden uitgesloten.

Passeren van paarden op straat of in het bos is dus geen mogelijke bron van besmetting, mits er voldoende afstand wordt gehouden tussen de paarden en direct contact wordt voorkomen.

vaccineren

Hoewel wij vaccineren adviseren geeft vaccineren helaas geen 100% bescherming, maar zal er wel toe leiden dat de infectiedruk binnen een bedrijf vermindert, de ernst van de klachten na besmetting minder zal zijn, er  zal minder virusuitscheiding optreden bij geïnfecteerde en gevaccineerde dieren, en de kans dat het virus aanslaat bij gevaccineerde dieren is ook lager.

Het vaccinatieschema is als volgt: basisenting 2x vaccineren met 4-6 weken interval, daarna halfjaarlijks. Voor drachtige merries wordt geadviseerd om op 5, 7 en 9 maanden dracht te enten. Veulens kunnen vanaf 5 maanden leeftijd gevaccineerd worden.

Op dit moment hebben wij een goed vaccin voorradig.

Preventie

Leer meer over de preventie in de volgende video.

Wijzigingen adviezen

Als er vanuit de gezondheidsdienst sector paard veranderingen in adviezen komen, laten we dit direct via deze pagina weten.

adviezen vanuit gezondheidsdienst voor dieren

  • Mensen/dieren welke contact hebben gehad met het uitbraak bedrijf in Arnhem worden verzocht géén contact te hebben met andere paarden/evenementen. En eigen paarden niet te verplaatsen.
  • Vreemde paarden onderling geen contact laten hebben: uit de trailer > naar de les > in de trailer.
  • Als eigenaar alleen bezig zijn met het eigen paard. Geen andere paarden vasthouden.
  • Onderling geen spullen uitlenen.
  • Extra:  handen én voeten desinfecteren.

KNHS

Meer adviezen vindt u op de website van het KNHS.

De Graafschap Dierenartsen

Ook op onze website vindt u meer informatie over rhinopneumonie.