senior check

senior check

ouderdom is geen ziekte

Oud worden zonder al te veel problemen, dat willen we allemaal en gunnen we ook onze dieren! 
Vaak horen we  'hij wordt gewoon oud'  als verklaring voor eventuele problemen. Toch zijn veel van die ouderdomskwalen prima te behandelen.

oudersdomskwalen

De meeste voorkomende ongemakken bij onze oudere huisdieren ontstaan geleidelijk.
Ze zijn daardoor vaak moeilijk te herkennen, maar één of meerdere van deze dingen zullen u wellicht opvallen:

meer drinken (en plassen)
minder eetlust
moeite met uit de mand komen
minder willen lopen
kreupel lopen
stinken uit de bek
sneller hijgen en/of hoesten
vermageren of tegenovergesteld, gewichtstoename

Ook als uw dier senior én klachten-vrij is, is het toch een mooi moment om de senior-check te laten doen. 
Het is een mooi ijk-moment waarop we dan de normaal-waardes te weten komen. Mochten er in de toekomst toch klachten ontstaan, hebben we een idee over de progressie van de kwaal. Hier leest u meer over de oudere hond en oudere kat.

senior check

Wij hebben de maanden september en oktober uitgeroepen tot maanden van de senior!
Om de senioren extra in het (najaars)zonnetje te zetten, maar vooral om ze te ondersteunen op hun oudere dag.

Hiervoor kunt u, met korting, voor een senior check bij onze dierenarts terecht.
De dierenarts zal uw dier volledig nakijken, uiteraard eventuele problemen met u bespreken.
En wat bloed afnemen om dit te controleren. Uit het bloed kunnen we een hoop informatie halen:

afkorting
betekenis
uitleg
BUN
bloed urea nitrogen
wordt aangemaakt door de lever en uitgescheiden door de nieren. Met deze test kunnen lever- en nierafwijkingen worden opgespoord.
GLU
glucose
hoge concentratie in het bloed kan wijzen op suikerziekte of (in het bijzonder bij katten) op stress. Lage concentratie kan wijzen op een leverziekte of een storing in de stofwisseling.
ALKP
alkalische fosfatase
een enzym, dat door de lever wordt aangemaakt. Een verhoogde concentratie kan wijzen op leverziekte of op het Cushing's syndroom.
T-Pro
totaal eiwit
de totale hoeveelheid eiwitten kan een aanwijzing vormen voor diverse afwijkingen, zoals uitdroging en ziekte van lever, nieren en spijsverteringskanaal.
ALT/GPT (ALAT)
alanineaminotransferase
een enzym, dat bij leverziekte in verhoogde mate voorkomt.
CREA
creatinine
is een bijproduct van het spiermetabolisme en wordt uitgescheiden door de nieren. Verhoogde concentratie wijst op verhoogde spierafbraak en kan wijzen op een nierziekte of op een blokkade van de urinewegen.

Bij de kat doen we ook een controle van de T4, schildklierhormoon. Deze vertelt ons iets over de werking van de schildklier, indien de waarde verhoogd is, kan dit duiden op een schildklierprobleem. Een te lage waarde komt minder vaak voor. 
Belangrijk hierbij om te weten: het gaat om het totaal plaatje van uw bevindingen thuis, de constateringen van de dierenarts tijdens het lichamelijk onderzoek en de uitslag van het bloedonderzoek om een goed beeld te krijgen hoe uw senior ervoor staat. 
Soms is er aanvullend onderzoek nodig om het nog beter inzichtelijk te krijgen.

kosten

De kosten voor bloedonderzoek voor de hond  €60,- exclusief consult (bloedafname + senior check).
De kosten voor bloedonderzoek voor de kat  €90,- exclusief consult (bloedafname + senior check).
Dit onderzoek vindt 'in huis' plaats dus u heeft snel een uitslag. 
U kunt de senior-check natuurlijk ook laten uitvoeren tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole.