• systeemverbetering per 1 maart 2020

systeemverbetering per 1 maart 2020

systeemverbetering per 1 maart 2020

Zoals u van ons gewend bent staan kwaliteit en goede zorg voor uw dier(en) bij ons centraal.
Nieuwe technieken, rapportages en mogelijkheden voor communicatie zorgen er voor dat wij ons praktijkmanagementsysteem daarop aan willen passen. Wij zijn er in geslaagd een passend systeem te vinden dat geschikt is voor al onze diersoorten en specialisaties.

per 1 maart 2020

Per 1 maart aanstaande zullen wij deze systeemverbetering gaan doorvoeren, waardoor wij u nog beter van dienst kunnen zijn.
Doordat wij dan volledig overstappen op de digitale ‘snelweg’, zult u van ons ook de herinneringen en (ent)oproepen e.d. per e-mail en/of sms ontvangen. Indien u dit niet wilt, kunnen wij dit uiteraard voor u uitschakelen.

heeft u huisdier?

Heeft u huisdieren, dan zult u vanaf 1 maart ook afspraakbevestigingen van ons per e-mail en/of sms  ontvangen. Tevens kunt u als huisdierbezitter medio mei 2020 online afspraken maken voor (niet spoedeisende) behandelingen. Op onze website zal hierover te zijner tijd meer informatie te vinden zijn.

bent u veehouder?

Bent u veehouder, dan vragen wij u om voor zover mogelijk, uw  medicijnbestellingen voor de eerste week van maart: vóór vrijdag 28 februari aan ons door te geven (dit in verband met de omzetting van ons praktijkmanagementsysteem in het weekend van 29 februari). Indien uw e-mailadres bij ons bekend is, zullen wij u hier rond 24 februari nogmaals per e-mail over informeren.

wij hopen op uw begrip

Achter de schermen wordt er hard gewerkt om de omschakeling naar ons nieuwe systeem zo soepel mogelijk te laten verlopen. Mocht dit ondanks onze inzet toch tijdelijk tot wat vertraging leiden, dan hopen wij op uw begrip hiervoor.

uw gegevens bij ons up to date?

Mocht u uw contactgegevens bij ons willen updaten dan kunt u dit bij voorkeur vóór 1 maart doorgeven bij één van onze medewerkers aan de balie, telefoon of per e-mail:

  • afdeling gezelschapsdieren 0575-587 888 of 0313-475 162 en  graafschap@dgdierenartsen.nl
  • afdeling paarden: 0575-587 870 en graafschap@dgdierenartsen.nl
  • afdeling landbouwhuisdieren: 0575-587 878 of 0313-471 007 en  administratiesteenderen@dgdierenartsen.nl

Heeft u naar aanleiding van dit bericht nog vragen en/of opmerkingen, dan horen wij dit uiteraard graag van u.