Submenu

Bloedonderzoek

Bloedonderzoek kan gebruikt worden als screening. Dit wordt vaak toegepast als het paard volgens de eigenaar “het niet lekker doet” / prestatieproblemen vertoont, maar uit het klinisch onderzoek geen bijzonderheden naar voren komen. Soms kan er in het bloedbeeld een bepaalde aanwijzing zitten, waarmee we verder kunnen. Ook kan er gericht bloedonderzoek uitgevoerd worden als bevestiging dan wel uitsluiting van een specifieke pathologie. Dit kan zijn een specifiek orgaan, of een combinatie van orgaanafwijkingen. Bepaalde virussen kunnen ook specifiek worden aangetoond, dan wel uitgesloten.

Om snel meer te weten te komen over de gezondheid van een patient, hebben we op de praktijk een bloedanalyseapparaat staan dat een snelle eerste screening kan uitvoeren. Op die manier kunnen we bij spoedgevallen of opname patiënten snel meer te weten komen over de gezondheid van de patiënt en snel een adequate behandeling instellen. De bloedafname kunnen we bij u op locatie uitvoeren. In geval er meer uitgebreide bloedonderzoeken nodig zijn zullen we het bloed naar een extern laboratorium opsturen. Het duurt dan vaak een aantal dagen voordat de uitslag bekend is.

ACTH, Ziekte van Cushing, PPID

Een mooi voorbeeld van het gebruik van bloedonderzoek om een diagnose aan te tonen dan wel uit te sluiten is het onderzoek op de waarden aan ACTH hormoon bij de ziekte van Cushing, tegenwoordig PPID genoemd. PPID staat voor Pituitary Pars Intermedia Dysfunction, de ziekte heeft als kenmerk de ontwikkeling van een overmaat aan hormonen, waaronder ACTH.

PPID kan veel verschillende symptomen veroorzaken zoals o.a. sloom zijn, spierverlies en terugkerende infecties. We herkennen vaak wel het lange krullerige haarkleed of de typische vetbulten boven de ogen als die er zijn, echter…
hoefbevangenheid is vaak ook een verschijnsel van PPID. Paarden met PPID hebben namelijk een verhoogde kans hoefbevangen te worden, bijvoorbeeld bij het eten van (m.n. voor- en najaars) gras. Hoefbevangen worden kan zulke ernstig gevolgen hebben, dat het van belang is PPID tijdig te onderkennen. Dus nog vóór dat dit soort verschijnselen zijn opgetreden.

Het afgenomen bloed wordt naar een extern laboratorium gestuurd. Binnen een aantal dagen wordt u gebeld met de uitslag en het bij behorend advies.

Meer informatie over onze diagnostische mogelijkheden, klik hier.