• Paspoort afteken, waarom?
Submenu

Paspoort af laten tekenen, wat houdt dit precies in?

Wanneer een paard eenmaal in het paspoort aangemerkt wordt als niet meer bestemd voor humane consumptie, kan een groter arsenaal aan middelen ingezet worden tijdens de behandeling en vervalt deze administratieve verplichting. Dit kunt u ter plekke op de kliniek in het paspoort laten registeren. Hiervoor hebben wij de naam van het paard, chipnummer van het paard en uw e-mail adres nodig. Is deze informatie  nog niet volledig bij ons bekend, geeft u het dat zo spoedig mogelijk aan ons door!

Wanneer het paspoort van uw paard is afgestempeld voor de slacht betekent dit niet dat u uw dier niet meer mag aanbieden voor de slacht. Het zal echter niet voor humane consumptie gebruikt worden.

Er is al jaren veel ophef over het paardenvleesschandaal. Uit onderzoek bleek dat paardenvlees in grote hoeveelheden werd verkocht als rundvlees. Ook werden in dit paardenvlees restanten van medicijnen aangetoond die niet in voedsel dat door mensen geconsumeerd wordt thuis horen. Naar aanleiding van dit schandaal is de overheid strenger aan het controleren op de naleving van de wetgeving omtrent het gebruik van diergeneesmiddelen en de registratie hiervan in het paardenpaspoort. Voor de diergeneeskundige behandeling van paarden zijn maar zeer weinig medicijnen geregistreerd. Hierdoor kan het voorkomen dat het paard niet de behandeling krijgt die het nodig heeft. In sommige gevallen is gebruik van niet voor het paard geregistreerde medicijnen toegestaan, maar door dit gebruik ontstaat een (langere) wachttermijn voor de slacht of kan het dier zelfs helemaal ongeschikt worden voor humane consumptie. De afhandeling hiervan geeft voor dierenarts én paardenhouder een hoop administratieve rompslomp (denk daarbij aan het schrijven van recepten en het invullen van medicijngebruik in het paspoort door de dierenarts en het bijhouden van een logboek door de paardenhouder).

jaarlijkse paspoortendag

Ieder jaar organiseren wij in het najaar een 'Paspoortendag Paard', waar u met uw paard/pony/ezel terecht kunt voor vaccinatie en mestonderzoek (beide tegen gereduceerd tarief), het aftekenen van het paspoort en om uw dier(en) te laten wegen. Meer informatie delen wij enkele weken eraan voorafgaand via ons blog, facebookinstagram en nieuwsbrief.