• Algemene Voorwaarden
Submenu

Algemene Voorwaarden KNMvD

Op  onze overeenkomsten zijn van toepassing: de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.

 

Download hier: de Algemene voorwaarden van de KNMvD 22/2008