• Landbouwhuisdieren
Submenu

Landbouwhuisdieren

Met een team van elf geborgde rundveedierenartsen en vijf geborgde varkensdierenartsen kan De Graafschap Dierenartsen u een optimale diergeneeskundige zorg bieden voor uw bedrijf en voor het individuele dier. U krijgt die zorg mede doordat wij, met iedere dierenarts een eigen aandachtsgebied, elkaar goed aanvullen. Daarnaast blijven wij via diverse nascholingsprogramma’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij spelen in op de huidige ontwikkelingen zoals de verschuiving van curatieve gezondheidszorg naar preventieve gezondheidszorg en het tegengaan van antibioticaresistentie.

Preventieve gezondheidszorg

De preventieve gezondheidszorg speelt een steeds belangrijkere rol in de diergeneeskunde. Inzicht over de bedrijfssituatie wordt verschaft via de dierdagdoseringen (DDD), het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en het bedrijfsbehandelplan (BBP). De meeste bedrijven leveren steeds meer kilogrammen melk met minder arbeid. Zieke koeien betekenen extra werk en daar is geen tijd voor ingepland in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Investeringen in arbeidsverlichting zoals de melkrobot, mestrobot, kalverdrinkautomaat, voerrobot en een tochtdetectiesysteem nemen een enorme vlucht. Met deze veranderingen, verandert de rol van de dierenarts mee. Ons werk verschuift van zieke koeien naar het optimaliseren van bedrijven om schade in de toekomst te verminderen. De toenemende vaccinaties, het Dry2Fresh® systeem, bacteriologisch melkonderzoek met gevoeligheidsbepaling, ketonen testen, biestkwaliteit en biestopname meten, warmtebeeldcamera om broei in kuilen zichtbaar te maken, celgetal-bepalingen, pH metingen van mest en urine om rantsoenen te beoordelen en MPR resultaten zijn hier voorbeelden van. Wij zijn lid van Kernpraktijken Rundvee een groep praktijken waar kwaliteit en innovatie voorop staan www.kprundvee.com.

Een van de voordelen van preventief werken, is dat je van te voren weet waar je rekening mee moet houden. Daarom willen we de vaccinaties aantrekkelijker maken en kunnen we pakketten samenstellen tegen een aantrekkelijke prijs. Vraag ons gerust wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Het tegengaan van antibioticaresistentie

Verder zien we dat om de ontwikkeling van antibioticaresistentie tegen te gaan, binnen de veehouderij maatregelen worden getroffen. Met als resultaat dat het antibioticumgebruik in de afgelopen jaren binnen de veehouderij meer dan gehalveerd is. Naast de richtlijn droogzetten komen er ook andere richtlijnen omtrent gebruik van medicijnen, u mag onder meer voor niet meer dan 15% van uw dieren antibiotica op voorraad hebben.. Wij zullen u onder andere middels cursussen en informatiebijeenkomsten blijven informeren over de vele veranderingen in medicijngebruik.

Bestelde medicijnen thuisbezorgd

In samenwerking met FertiPlus "Koe-rier" rundveebenodigdheden bezorgen wij uw bestelde medicijnen aan huis en nemen we evt. monsters (melk, swabs,  bloed of mest) mee retour. De bestelservice-bus is uitgerust met een koelsysteem, zodat ook koelproducten en monsters op de juiste temperatuur vervoerd worden.
Ons werkgebied is verdeeld in verschillende routes, waar wekelijks op een vaste dag bezorgd wordt. Wilt u gebruik maken van onze bezorgservice, dan kunt u in de routekaart zien op welke dag u uw medicijnen kunt verwachten. Medicijnen dienen minimaal 1 werkdag er voor, vóór 11:30 uur besteld te zijn.

Tijdens bedrijfsbezoeken en visites kunnen uiteraard gewoon medicijnen worden meegenomen of u kunt er voor kiezen om ze klaar te laten zetten op één van onze locaties. Ook voor deze opties dient de bestelling een werkdag er voor, vóór 11:30uur doorgegeven te zijn. Via de bestelformulieren op onze website kunt u eenvoudig digitaal medicijnen bestellen.

Download hier: de volledige route-indeling bezorgservice

Onze dierenartsen staan van maandag tot en met zaterdag voor u klaar om u te woord te staan tijdens het telefonisch spreekuur van 8.00 tot 9.00 uur. Voor spoedgevallen is er uiteraard 24 uur per dag een dierenarts beschikbaar.