rundvee

Met een team van geborgde rundveedierenartsen kan De Graafschap Dierenartsen u een optimale diergeneeskundige zorg bieden voor uw bedrijf en voor het individuele dier. U krijgt die zorg mede doordat wij, met iedere dierenarts een eigen aandachtsgebied, elkaar goed aanvullen. Daarnaast blijven wij via diverse nascholingsprogramma’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Wij spelen in op de huidige ontwikkelingen zoals de verschuiving van curatieve gezondheidszorg naar preventieve gezondheidszorg en het tegengaan van antibioticaresistentie.

preventieve gezondheidszorg

De preventieve gezondheidszorg speelt een steeds belangrijkere rol in de diergeneeskunde. Inzicht over de bedrijfssituatie wordt verschaft via onder meer de dierdagdoseringen (DDD), het Koekompas, het bedrijfsgezondheidsplan (BGP) en het bedrijfsbehandelplan (BBP). De meeste bedrijven leveren steeds meer kilogrammen melk met minder arbeid. Zieke koeien betekenen extra werk en daar is geen tijd voor ingepland in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Investeringen in arbeidsverlichting zoals de melkrobot, mestrobot, kalverdrinkautomaat, voerrobot en een tochtdetectiesysteem nemen een enorme vlucht. Met deze veranderingen, verandert de rol van de dierenarts mee. Ons werk verschuift van zieke koeien naar het optimaliseren van bedrijven om schade in de toekomst te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn  de toenemende vaccinaties, het Droogstandsmanagement systeem, bacteriologisch melkonderzoek met gevoeligheidsbepaling, ketonen testen, biestkwaliteit en biestopname meten, met behulp van Vadia nattemelkmetingen doen en met camera het koeverkeer in beeld brengen, warmtebeeldcamera om broei in kuilen zichtbaar te maken, celgetal-bepalingen, pH metingen van mest en urine om rantsoenen te beoordelen en MPR resultaten enzovoorts enzovoorts. Wij zijn lid van Kernpraktijken Rundvee een groep praktijken waar kwaliteit en innovatie voorop staan www.kprundvee.com.

Een van de voordelen van preventief werken, is dat je van te voren weet waar je rekening mee moet houden. Daarom willen we onder meer vaccinaties aantrekkelijker maken en kunnen we pakketten samenstellen tegen een aantrekkelijke prijs. Vraag ons gerust wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen.

Het tegengaan van antibioticaresistentie

Verder zien we dat om de ontwikkeling van antibioticaresistentie tegen te gaan, binnen de veehouderij maatregelen worden getroffen. Met als resultaat dat het antibioticumgebruik in de afgelopen jaren binnen de veehouderij meer dan gehalveerd is. Naast de richtlijn droogzetten komen er ook andere richtlijnen omtrent gebruik van medicijnen, u mag onder meer voor niet meer dan 15% van uw dieren antibiotica op voorraad hebben. Wij zullen u onder andere middels cursussen en informatiebijeenkomsten blijven informeren over de vele veranderingen in medicijngebruik; bijvoorbeeld 'B.O.cursus voor melkveehouders ', waardoor u meer inzicht krijgt in de mastitisverwekkers op uw bedrijf en de aanpak daarvan.