Privacyverklaring

Bij IVC Evidensia doen we er alles aan om uw privacy te beschermen en te respecteren.

Dit beleid beschrijft hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken via onze veterinaire praktijken, diensten of websites. Het kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt, dus controleer regelmatig op wijzigingen. In sommige gevallen kunt u ook aanvullende berichten ontvangen over ons gebruik van uw gegevens.

1. Wie zijn wij

Evidensia Nederland B.V. is de beheerder van uw gegevens. Dit betekent dat wij bepalen hoe en waarom we uw gegevens gebruiken en dat wij verantwoordelijk zijn voor het beheer ervan. De Graafschap Dierenartsen is onderdeel van Evidensia Nederland B.V. Wij zijn onderdeel van de IVC Evidensia Groep. Persoonsgegevens kunnen gedeeld worden met IVC Evidensia bedrijven. Kijk voor meer informatie op www.ivcevidensia.nl. Ons adres is:

Wilhelminalaan 6,
3451 HJ Vleuten
KvK: 72628847

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is de Verwerkingsverantwoordelijke Evidensia Nederland B.V., gevestigd te 3451 HJ Vleuten aan de Wilhelminalaan 6.

We hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die verantwoordelijk is voor het toezicht op vragen met betrekking tot deze privacyverklaring. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming met vragen, problemen of in verband met uw rechten op het gebied van gegevensbescherming op het bovenstaande adres, of:

 • Per telefoon +441225 489829
 • Per e-mail privacy@ivcevidensia.com

2. Welke gegevens we verzamelen en waarom

Categorieën van gegevens die we kunnen gebruiken. We kunnen de volgende gegevens over u verzamelen en verwerken:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw financiële gegevens, zoals bank- en verzekeringsgegevens;
 • Uw geslacht;
 • UBN’s (Uniek Bedrijfsnummer), voor zover u deze aan ons heeft verstrek.

Wettelijke basis: Wij verwerken deze gegevens als onderdeel van het aangaan of uitvoeren van een contract met u, of voor onze legitieme belangen in het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

Informatie die u aan ons verstrekt. U kunt ons informatie over uzelf verstrekken door formulieren op onze website in te vullen of door met ons te communiceren per telefoon, e-mail, persoonlijk in een praktijk of spreekkamer of anderszins. Dit omvat gegevens die u aan ons verstrekt als u ons inschakelt om de diensten te verlenen die worden beschreven in onze Algemene Voorwaarden, als u zich aanmeldt voor het gebruik van onze website, als u zich registreert voor onze diensten, als u deelneemt aan discussieforums of andere social media-functies op onze website, als u deelneemt aan een wedstrijd, aanbieding of onderzoek en als u een probleem met onze website meldt.

Wettige grondslag: We verwerken deze gegevens als onderdeel van het aangaan of uitvoeren van een contract met u, of voor onze legitieme belangen in het verbeteren van de kwaliteit van onze diensten.

Informatie die we over u verzamelen. Voor elk bezoek aan onze website kunnen we automatisch de volgende gegevens verzamelen:

 • Technische gegevens, waaronder het internetprotocol (IP)-adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserplug-in types en -versies, besturingssysteem en platform.
 • Gegevens over uw bezoek, waaronder de volledige Uniform Resource Locators clickstream (URL) naar, via en vanaf onze website (inclusief datum en tijd); responstijden van pagina's, downloadfouten, duur van bezoeken aan bepaalde pagina's, gegevens over pagina-interactie (zoals scrollen, klikken en mouse-overs) en methoden die zijn gebruikt om de pagina te verlaten en eventuele telefoonnummers die zijn gebruikt om ons kantoor te bellen;
 • Gegevens over de browser (type, versie, schermgrootte, etc.), basisgegevens over de gebruiker (IP-adres, taal, tijdzone) en gegevens over muisbewegingen, klikken, scrollen en toetsaanslagen worden verzonden naar Hotjar. Er worden geen persoonlijke gegevens verzonden en er worden nooit gegevens gedeeld door verschillende websites. Het script maakt geen gebruik van cookies van derden. Er worden geen gegevens gedeeld met derden, met uitzondering van zeer beknopte gegevens die worden verzameld met alle Hotjar-accounts, d.w.z. gedeeld gebruik van de browser, gemiddelde schermgrootte, etc. Toetsaanslagen van wachtwoordvelden en velden gemarkeerd als "gevoelig" worden nooit opgeslagen of verzonden over het netwerk.

Informatie die we ontvangen van andere bronnen. Om ervoor te zorgen dat onze website goed werkt en veilig is. We verzamelen en gebruiken automatisch technische informatie over het apparaat dat u gebruikt om contact met ons op te nemen. Dit omvat het gebruik van cookies, pixels en apparaat-id's door derden. Meer informatie over hoe u uw gegevens kunt beheren, vindt u in ons Cookiebeleid.

We kunnen informatie ontvangen van betalingsbedrijven om betalingen te beheren, als onderdeel van het uitvoeren van ons contract met u.

We kunnen informatie ontvangen van derden, waaronder leveranciers van transport, accommodatie en dierenartsen.

In dit geval hebben we u op het moment dat we de gegevens verzamelden, geïnformeerd dat deze intern kunnen worden gedeeld en gecombineerd met gegevens die op deze website zijn verzameld. Daarnaast werken wij nauw samen met derden (waaronder bijvoorbeeld zakelijke partners, onderaannemers voor technische, betalings- en leveringsdiensten, advertentienetwerken, statistische leveranciers, leveranciers van zoekinformatie, kredietinformatiebureaus) en kunnen wij gegevens over u van hen ontvangen. We kunnen ook informatie over u ontvangen als uw huisdier naar ons is doorverwezen door een andere praktijk.

Wettelijke basis: Wij verwerken deze informatie omdat het in ons legitieme belang is om dit te doen, om diensten aan u te kunnen leveren, of met uw toestemming.

Wettelijke basis: We kunnen bovenstaande gegevens ook gebruiken om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen, of om juridisch advies in te winnen of een vordering te verdedigen.

VERWERKING GEGEVENS SOLLICITANTEN

De Graafschap Dierenartsen verwerkt persoonsgegevens van sollicitanten alleen in het kader van een mogelijke dienstbetrekking. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt. Wij verwijderen persoonsgegevens van een sollicitant waar wij niet verder mee gaan binnen vier weken na bericht aan de desbetreffende sollicitant, tenzij een sollicitant toestemming heeft gegevens om de gegevens één jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure te bewaren.

SOCIAL MEDIA

De Graafschap Dierenartsen heeft een Facebook-, Instagram-, TikTok- en Youtube-account. Wij zullen altijd uw toestemming vragen voordat wij berichten plaatsen waar gegevens van u in voor kunnen komen.  Indien u deze toestemming geeft of indien u een post van De Graafschap Dierenartsen “liked”, “deelt” en/of “retweet” moet u er rekening mee houden dat ook de privacyverklaring van Facebook, Instagram, TikTok en Youtube van toepassing zijn. U wordt aangeraden deze goed door te lezen.

Hoe we uw gegevens gebruiken

Wij verwerken uw gegevens om de diensten te verlenen en de producten te leveren die in onze Algemene voorwaarden zijn vastgelegd. Onze wettelijke basis voor het verwerken van deze gegevens valt in een van de volgende categorieën:

 • Om ons in staat te stellen een contract met u aan te gaan voor het leveren van diensten;
 • Om onze legitieme zakelijke belangen te dienen, zoals het verwerken van een betaling of het sturen van een vaccinatieherinnering, om diensten aan u te kunnen leveren, of met uw toestemming;
 • We kunnen bovenstaande gegevens ook gebruiken om te voldoen aan relevante wettelijke verplichtingen of om juridisch advies in te winnen of een vordering te verdedigen;
 • Als we uw toestemming hebben, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden (zie de specifieke AVG verklaring voor meer informatie).

We kunnen de hierboven gedefinieerde informatie over u delen met bepaalde derde partijen om ons in staat te stellen de producten en diensten te leveren die in onze Algemene Voorwaarden zijn gedefinieerd. Hieronder vallen betalingsverwerkers, verzekeraars, incassobureaus, verwijzingen naar andere dierenartsen of gespecialiseerde dierenklinieken en -ziekenhuizen en laboratoria of andere dienstverleners die ons helpen de diensten voor uw huisdier te leveren.

Als dierenkliniek zijn wij van mening dat wanneer het in het belang is van de gezondheid en het welzijn van het dier of de dieren of wanneer er risico's zijn voor de volksgezondheid, wij informatie aan derden kunnen verstrekken zonder toestemming van u, de eigenaar van het dier.

In principe verstrekken wij geen vertrouwelijke informatie uit het patiëntendossier aan politie en/of justitie zonder toestemming van u, de eigenaar van het dier. Wij kunnen dit wel doen wanneer hiertoe een wettelijke verplichting bestaat of wanneer een dierenarts hiertoe een gerechtelijk bevel ontvangt, zij vertrouwelijke informatie uit het patiënten-/ bedrijfsdossier openbaar maken. We mogen dit ook doen wanneer er een vermoeden is van dierenmishandeling. Wij zijn gerechtigd om contact op te nemen met de dierenpolitie, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming of NVWA in het kader van artikel 4.2 van de Wet Dieren (verwaarlozing zorgplicht).

3. Met wie we uw persoonlijke gegevens delen

We delen uw persoonlijke gegevens met de volgende categorieën bedrijven zodat we de diensten kunnen leveren die u bij ons hebt aangevraagd. Dit kunnen partijen zijn die helpen bij het proces van het vervoeren van uw huisdier met u, of andere partijen die met ons samenwerken zoals:

 • Betalingsdienstaanbieders
 • Overheidsinstellingen en andere overheidsinstanties in Nederland en in landen waar u naartoe reist
 • Cattery's, kennels en veterinaire dienstverleners
 • Technologische dienstverleners die ons helpen bij het analyseren van de gegevens die wij bewaren, of die door u zijn goedgekeurd, waaronder aanbieders van sociale media

Evidensia Dierenklinieken B.V. / Evidensia NL Dierenklinieken B.V. / De Graafschap Dierenartsen is ook onderdeel van de IVC Evidensia groep. Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met IVC Evidensia bedrijven. Kijk voor meer informatie op www.ivcevidensia.com.

Wanneer een deel van ons bedrijf wordt uitbesteed, verkocht of gefuseerd, en waar toegestaan door de wet, zullen we uw gegevens delen met de nieuwe dienstverlener zodat we u diensten kunnen blijven leveren. Zij kunnen uw persoonlijke gegevens op dezelfde manier gebruiken als uiteengezet in dit beleid. We zullen u op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen en u de mogelijkheid geven om aan te geven dat u uw gegevens niet met een nieuwe dienstverlener wilt delen.

4. Doorgifte van gegevens buiten Nederland

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, kunnen worden doorgegeven aan landen buiten Nederland en de Europese Economische Ruimte ("EER"), waaronder het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland (het Verenigd Koninkrijk).

Wanneer we uw persoonsgegevens doorgeven naar landen buiten Nederland, proberen we ervoor te zorgen dat deze gegevens in dezelfde mate worden beschermd door ten minste een van de volgende waarborgen te implementeren:

 • Het land is door het Autoriteit Persoonsgegevens geacht een adequaat (d.w.z. gelijkwaardig) beschermingsniveau voor persoonsgegevens te bieden;
 • Evidensia Dierenklinieken B.V., Evidensia NL Dierenklinieken B.V. en De Graafschap Dierenartsen maken gebruik van door de Autoriteit Persoonsgegevens gemandateerde contracten of juridische formuleringen die een passend beschermingsniveau voor persoonsgegevens waarborgen;
 • Het ontvangende bedrijf beschikt over een goedgekeurde certificering of bindende bedrijfsvoorschriften die een gelijkwaardig niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden.

In uitzonderlijke omstandigheden kunnen we u ook om toestemming vragen voor een gegevensoverdracht waarbij aan geen van de bovenstaande voorwaarden kan worden voldaan.

5. Wijziging van doel

We zullen uw gegevens alleen gebruiken op manieren die verenigbaar zijn met de doeleinden die in deze verklaring worden uitgelegd. Als we uw persoonlijke gegevens moeten gebruiken voor een niet gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de rechtsgrondslag uitleggen die ons toestaat om dit te doen.

Houd er rekening mee dat wij, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is, uw persoonsgegevens kunnen verwerken zonder uw medeweten of toestemming, met inbegrip van aanvullende persoonsgegevens.

6. Wat gebeurt er als u ons uw informatie niet geeft, of als deze niet correct is?

Als u bepaalde informatie niet wilt verstrekken wanneer daarom wordt gevraagd (zoals de gegevens van uw betaalkaart), kunnen wij u de gevraagde dienst niet leveren.

Het is ook belangrijk dat de informatie die u ons geeft nauwkeurig is en up-to-date wordt gehouden. U kunt ons informeren over wijzigingen in uw persoonlijke gegevens door contact met ons op te nemen via info@evidensia.nl. Bel ons kantoor op 085 - 902 82 74.

7. Beveiliging van uw gegevens

We hebben beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw gegevens per ongeluk verloren gaan, worden gewijzigd, worden gedeeld, worden gebruikt of op ongeoorloofde wijze worden geraadpleegd.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot werknemers, vertegenwoordigers, opdrachtnemers en gegevensverwerkers die een zakelijke noodzaak hebben om op de hoogte te zijn. Zij verwerken uw persoonlijke gegevens alleen in onze opdracht en zijn onderworpen aan een geheimhoudingsplicht.

We hebben procedures ingesteld om vermoedelijke inbreuken op persoonsgegevens aan te pakken en we zullen u en elke toepasselijke toezichthouder op de hoogte stellen van een inbreuk als we daartoe wettelijk verplicht zijn.

8. Hoe lang we uw gegevens bewaren

We bewaren uw gegevens niet langer dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief het voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale of rapportageverplichtingen.

9. Uw rechten

Onder de AVG heeft u rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U heeft het recht om:

 • Toegang te krijgen tot of informatie te vragen over hoe wij uw gegevens gebruiken.
 • Een kopie van uw persoonsgegevens op te vragen.
 • Te vragen om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren.
 • Vragen dat we geen geautomatiseerde beslissingen nemen op basis van uw gegevens (maakt u zich geen zorgen, dat doen we niet).
 • Verzoek dat we uw gegevens verwijderen.
 • Als u om toestemming bent gevraagd en deze hebt gegeven, deze toestemming intrekken.
 • Verzoeken dat we stoppen met het verwerken van alle of een deel van uw gegevens.
 • Vragen dat we elementen van uw persoonlijke gegevens overdragen aan een andere serviceprovider.

Sommige van deze rechten kunnen in bepaalde omstandigheden beperkt zijn of onderhevig zijn aan uitzonderingen. Als u uw rechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen, vul dan het formulier voor een rechtenaanvraag in of neem contact met ons op via privacy@ivcevidensia.com

Als we een klacht niet naar wens kunnen oplossen, kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de website.

Als u contact met ons opneemt om een van deze rechten uit te oefenen, kunnen wij u om informatie vragen om uw identiteit te bevestigen en te controleren of uw verzoek geldig is.

Laatst bijgewerkt: 1 juni 2023