De Graafschap Dierenartsen verwerkt persoonsgegevens in de rol van verwerkingsverantwoordelijke (zoals bedoeld in de AVG).

Cookies

Wij plaatsen de volgende cookies

 • cookies voor extra functionaliteit - deze cookies worden geplaatst om extra functionaliteit in te schakelen, zoals Google Maps (+ Streetview), YouTube, ShareThis (delen van pagina's via Social Media) en Twitter-feeds.
 • cookies voor analytische doeleinden / verbeteren toekomstige gebruikerservaring - met behulp van Google Analytics houden wij anonieme gebruikersstatistieken bij. Hierin kunnen wij zien welke pagina's populair zijn en welke pagina's juist dienen te worden verbeterd. Zo kunnen wij de gebruikerservaring op de langere termijn kunnen verbeteren.
 • cookies voor kernfuncties - hieronder valt o.a. de sessie-cookie, die ervoor zorgt dat de beveiliging en contactformulieren goed werken.

Cookies weigeren
Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies kunt via de instellingen van uw browser cookies uitschakelen. Ook zonder het gebruik van cookies kunt u gebruik maken van deze site, maar geavanceerde functionaliteit zal niet werken.

Meer informatie over cookies en veilig internetten vindt u op de website  van de consumentenbond

persoonsgegevens

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina's die u bekijkt (geanonimiseerd)
 • contactgegevens zoals adresgegevens, e-mailadressen en telefoonnummers bij het invullen van ons bestelformulier /contactformulier / nieuwsbrief aanmelding / stage-aanvraag
 • persoonsgegevens die u ons verstrekt wanneer u bij ons solliciteert. eventueel aanvullende gegevens, zoals identiteitsbewijs, geboortedatum, nationaliteit, huwelijkse staat

Waarom wij deze persoonsgegevens verwerken:

 • om u van dienst te kunnen zijn bij het indienen van een contactaanvraag, offerteaanvraag, een aanmelding/inschrijving of een andere aanvraag/actie
 • voor analyse en verbetering van onze website
 • om uw sollicitatie te kunnen beoordelen en op te kunnen volgen
 • om u op verzoek te kunnen aanmelden voor onze nieuwsbrief

Deze persoonsgegevens worden verwerkt voor de uitvoering van een overeenkomst, vanwege een wettelijke verplichting, met uw toestemming en/of vanwege een gerechtvaardigd belang.

delen met derden

Een deel van deze gegevens delen wij met de volgende derde partijen:

 • Google - volledig geanonimiseerde gegevens voor meten bezoekgedrag en websitestatistieken
 • Laposta – wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrieven

bewaartermijn

 • Onze website biedt onze bezoekers de mogelijkheid om ons contactformulier/bestelformulier in te vullen. Gegevens die u hierbij invult, worden alleen gebruikt om uw vraag te beantwoorden, dan wel om aan uw verzoek te voldoen. Deze gegevens worden voor geen andere doeleinden gebruikt.
 • Gegevens die u instuurt met uw sollicitatie zullen volgens de wettelijke normen bewaard / verwijderd worden.

beveiliging

Alle persoonsgegevens die door deze website worden verwerkt en opgeslagen zijn zorgvuldig beveiligd met passende technische en organisatorische maatregelen. Voor (geanonimiseerde) gegevens die door Google Analytics verwerkt worden hebben wij een bewerkersovereenkomst afgesloten en deze worden exclusief via een versleutelde verbinding (SSL) met Google gedeeld.

U kunt bij vragen hierover contact opnemen met ons.

uw rechten

U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien, door ons te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen wanneer de gegevens niet langer juist zijn of verwerking hiervan niet langer is gerechtvaardigd; dit ter onzer beoordeling. Daarnaast heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

De Graafschap Dierenartsen behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring van tijd tot tijd te herzien ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. Raadpleeg dit document daarom regelmatig om op de hoogte te blijven van wijzigingen.

versie 1.0 12-06-2018