Influenza bij paarden

Influenza is een besmettelijke virusziekte en het virus veroorzaakt een infectie van de luchtwegen. Dieren in slechte conditie, jonge dieren en heel oude dieren zijn het meest gevoelig.

Verspreiding

Influenza wordt vooral via direct contact, maar kan ook door het richting elkaar hoesten van druppels slijm en via voer- en drinkbakken overgedragen. Het dier kan via neusslijm tot 5 a 6 dagen na infectie het virus nog uitscheiden. Plaatsen waar veel dieren bijeenkomen, zoals maneges, opfokbedrijven en pensionstallen worden vaker infectiehaarden waargenomen.

Symptomen

Kenmerken van influenza zijn: koorts, droge hoest, waterige neusuitvloeiing, traagheid en matig presteren. Indien naast het virus ook bacteriën een rol gaan spelen, wordt het slijm witter en de hoest minder droog. Normaal gesproken duurt een infectie met influenza 2-10 dagen. Bij complicaties kan de ziekte langer aanhouden.

Behandeling

Behandeling met koorts remmende middelen kan de ziekte wat draaglijker maken, maar tegen een virusinfectie bestaan verder geen medicijnen. Indien er een bacteriële infectie dreigt of reeds aanwezig is, wordt een behandeling met antibiotica voorgeschreven. Rust en een frisse omgeving zijn belangrijk voor een snel herstel.

Preventie

Vaccinatie beschermt het dier tegen het optreden van de ziekte, maar niet tegen de infectie. Gevaccineerde dieren kunnen, hoewel zij doorgaans niet ziek worden, nog wel de infectie verspreiden. Daarom is het belangrijk om op een bedrijf alle dieren te vaccineren.

De basisvaccinatie bestaat uit twee entingen met 3-12 weken interval, gevolgd door een enting een half jaar later. Vervolgens is een jaarlijkse herhalingsvaccinatie voldoende. Neemt u deel aan internationale wedstrijden, dan dient u tweemaal per jaar uw dier te vaccineren. Bescherming treedt op ongeveer twee weken na vaccinatie. Indien uw merrie in de laatste vier maanden van de dracht is gevaccineerd, dan kunt u het veulen op een leeftijd van zes maanden laten vaccineren. Is dit niet het geval, dan kunt u uw veulen vanaf vier maanden leeftijd laten vaccineren.