Influenza bij paarden

Influenza is een besmettelijke virusziekte en het virus veroorzaakt een infectie van de luchtwegen. Dieren in slechte conditie, jonge dieren en heel oude dieren zijn het meest gevoelig.

Verspreiding

Influenza wordt vooral via direct contact, maar kan ook door het richting elkaar hoesten van druppels slijm en via voer- en drinkbakken overgedragen. Het dier kan via neusslijm tot 5 a 6 dagen na infectie het virus nog uitscheiden. Plaatsen waar veel dieren bijeenkomen, zoals maneges, opfokbedrijven en pensionstallen worden vaker infectiehaarden waargenomen.

Symptomen

Kenmerken van influenza zijn: koorts, droge hoest, waterige neusuitvloeiing, traagheid en matig presteren. Indien naast het virus ook bacteriën een rol gaan spelen, wordt het slijm witter en de hoest minder droog. Normaal gesproken duurt een infectie met influenza 2-10 dagen. Bij complicaties kan de ziekte langer aanhouden.

Behandeling

Behandeling met koorts remmende middelen kan de ziekte wat draaglijker maken, maar tegen een virusinfectie bestaan verder geen medicijnen. Indien er een bacteriële infectie dreigt of reeds aanwezig is, wordt een behandeling met antibiotica voorgeschreven. Rust en een frisse omgeving zijn belangrijk voor een snel herstel.

Preventie

Basis vaccinatie:  na de eerste keer vaccineren tegen Influenza/Tetanus, deze herhalen na:
volgens KNHS: 3-12 weken
volgens FEI en ons advies: 4-6 weken én na 6 maanden

Herhalingsvaccinatie:
volgens FEI (wedstrijddeelname): iedere 6 maanden
volgens KNHS: binnen 12 maanden.
Wij adviseren u het wedstrijdreglement te raadplegen.

Er mag niet binnen 7 dagen vóór een wedstrijd gevaccineerd worden.
Veulens vanaf 5 maanden kunnen gevaccineerd worden tegen Influenza (afhankelijk van status merrie)
Drachtig paard: 4-6 weken vóór de bevallingsdatum.