Submenu

Interne geneeskunde

Als een paard met klachten bij één van onze paardendierenartsen wordt aangeboden, dan beginnen we eerst met een uitgebreid klinisch onderzoek. In combinatie met het gericht stellen van vragen komen er vaak diverse aanknopingspunten naar voren. Mocht dit echter niet voldoende zijn om een diagnose te kunnen stellen dan gaan we over tot het uitvoeren van nadere diagnostiek.
Diagnostische technieken waarvoor u bij ons terecht kunt, zijn digitale röntgen, echografie, bloedonderzoek, urineonderzoek en mestonderzoek, viraal en bacteriologisch onderzoek, endoscopie, microscopisch onderzoek en pathologisch onderzoek. Mocht er meer specialistisch onderzoek gewenst zijn (denk hierbij aan CT-scan, MRI-scan of scintigrafie), dan kan uw paard doorgestuurd worden naar een van de klinieken waar wij uitstekende contacten mee onderhouden.