Equine Astma

Astma bij paarden (Equine Astma) is een veel voorkomende aandoening. Het is een verzamelnaam voor niet-infectieuze ontstekingen van de diepe luchtwegen. Paarden met astma reageren overgevoelig op stof of andere deeltjes (pollen, schimmels, mijten) uit de omgevingslucht. Dit veroorzaakt een steriele ontsteking waardoor er veel slijm in de luchtwegen ophoopt en er een vernauwing van de luchtwegen optreedt.

symptomen

Veel paarden hebben last van astma. Dit is in veel gevallen een milde vorm die in het begin niet snel herkend wordt, omdat er nog weinig symptomen zijn. Ongeveer 1 op de 8 paarden lijdt aan ernstige astma waarbij de gezondheid, het welzijn en de prestaties beïnvloed worden.
Symptomen van astma kunnen zijn: een versnelde ademhaling, neusuitvloeiing, een langere hersteltijd na inspanning, hoesten en in ernstige gevallen moeite met ademhalen/benauwdheid. Deze signalen kunnen heel subtiel zijn en dus moeilijk te herkennen. Soms wordt er gedacht dat een hoestje bij het begin van het rijden wel mag, maar dit kan juist het eerste symptoom van astma zijn. Een paard hoort nooit te hoesten! Het is dan verstandig om contact op te nemen met de dierenarts. Na verloop van tijd kan er blijvende schade in de longen ontstaan, waardoor het steeds moeilijker wordt voor het paard om goed adem te halen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om astma vroeg op te sporen en te behandelen. 

diagnose

Wanneer u uw paard verdenkt van astma en hiervoor een dierenarts inschakelt wordt er een klinisch onderzoek gedaan waarbij o.a. naar de longen wordt geluisterd. Om de diagnose Equine Astma definitief te stellen wordt er aanvullend onderzoek uitgevoerd met een luchtwegscopie (camera-inspectie van de luchtwegen) en een bronchoalveolaire lavage (longspoeling) waarbij de cellen in de luchtwegen onderzocht worden.

behandeling

Astma bij paarden is, zeker in het beginstadium, te behandelen. Een geschikt management is het aller belangrijkste. Zolang het paard wordt blootgesteld aan de omgevingsfactor die de astma veroorzaakt blijven de luchtwegen geprikkeld. Wanneer het management juist wordt aangepast in combinatie met (periodiek) ondersteunende medicatie om de ontsteking en vernauwing van de luchtwegen te verminderen is de astma te controleren. Dit resulteert in een betere kwaliteit van leven en betere prestaties.

tips voor een stofvrije omgeving

  • plaats het paard zo veel mogelijk buiten
  • indien op stal, zorg dan voor goede ventilatie (waar spinnenwebben zichtbaar zijn is de ventilatie onvoldoende)
  • gebruik zaagsel als bodembedekking, vlas of hennep zijn ook mogelijk, maar gebruik geen stro!
  • stoom of week (10 minuten) het hooi voor het voeren en voer dit van de grond
  • voer nooit hooi uit een baal met een schimmelplek (in de hele baal kunnen onzichtbare schimmelsporen zitten
  • zet het paard buiten tijdens het uitmesten, opstrooien, vegen of voeren. Idealiter borstel je het paard ook buiten
  • sla geen hooi of stro op in de buurt van de paarden/stallen

Pas het stalmanagement ook bij de buurpaarden (liefst de hele stal) toe.