Vaccinaties

Het vaccineren van konijnen kan, net als een goede voeding en gezond gebit, een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene gezondheid van een konijn. Voor cavia’s zijn geen erg besmettelijke virusziekten bekend en daarom zijn er deze dieren geen vaccinaties nodig en/of beschikbaar.

Het is verstandig om konijnen jaarlijks te laten vaccineren tegen de virusziekten myxomatose en de beide stammen van het viraal haemorrhagisch syndroom (RHD1 en RHD2). Er zijn voor deze virusaandoeningen geen medicijnen voorhanden en het verloop van deze ziektes is dan ook vrijwel altijd dodelijk. Door vaccinatie kan weerstand opgebouwd worden, waardoor het konijn niet of nauwelijks ziek wordt als het wordt besmet.

Laat uw konijn jaarlijks vaccineren!

Waartegen vaccineren?

Konijn met myxomatose (Wikipedia)

Myxomatose

Myxomatose leidt ieder jaar tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. Myxomatose wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van dit virus kan op verschillende manieren gebeuren, maar de belangrijkste is via stekende insecten zoals muggen, steekvliegen en vlooien. Besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen is ook mogelijk. De incubatietijd bedraagt enkele dagen tot een week. In de huid van besmette dieren ontwikkelen zich weke bobbels (myxomen), vooral rond de ogen, snuit, oren en anaalstreek. Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaat er een pussige oog- en neusuitvloeiing. Jonge konijnen zijn gevoeliger voor de ziekte dan volwassen dieren.

RHD type 1 en 2

Viraal haemorrhagisch syndroom of Rabbit Heammorhagic Disease is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke konijnenziekte. Voornamelijk konijnen ouder dan tien weken worden door RHD getroffen en met name de jonge voedsters zijn erg gevoelig. De incubatietijd bedraagt één tot drie dagen.

RHD wordt veroorzaakt door een virus. Het virus kan zich snel verspreiden op verschillende manieren:

  • direct contact met andere konijnen
  • via mest of urine op velden dat via schoenen mee naar binnen wordt genomen
  • geplukt gras van velden of weilanden of groente uit (volks)tuinen waar ook wilde konijnen kunnen komen

Konijnen die nooit buiten komen, kunnen dus ook besmet raken!

Er zijn drie vormen te onderscheiden, namelijk:

  • De zeer snel verlopende vorm die gekarakteriseerd wordt door plotselinge dood.
  • De snel verlopende vorm waarbij de kenmerken zijn: depressie, stoppen met eten, benauwdheid, koorts (40-41,5 °C), incoördinatie, soms schreeuwen en tandenknarsen. In het laatste stadium ontstaat een schuimige, bloederige neusuitvloeiing gevolgd door de dood.
  • Milde vorm: deze vorm is zeldzaam. Het konijn herstelt en heeft vervolgens levenslange immuniteit.