Vaccinaties

Het vaccineren van konijnen kan, net als een goede voeding en gezond gebit, een belangrijke bijdrage leveren aan de algemene gezondheid van een konijn. Voor cavia’s zijn geen erg besmettelijke virusziekten bekend en daarom zijn er deze dieren geen vaccinaties nodig en/of beschikbaar.

Het is verstandig om konijnen jaarlijks te laten vaccineren tegen de virusziekten myxomatose en de beide stammen van het viraal haemorrhagisch syndroom (RHD1 en RHD2). Er zijn voor deze virusaandoeningen geen medicijnen voorhanden en het verloop van deze ziektes is dan ook vrijwel altijd dodelijk. Door vaccinatie kan weerstand opgebouwd worden, waardoor het konijn niet of nauwelijks ziek wordt als het wordt besmet.

Laat uw konijn jaarlijks vaccineren!

Waartegen vaccineren?

Konijn met myxomatose (Wikipedia)

Myxomatose

Myxomatose leidt ieder jaar tot aanzienlijke sterfte onder wilde en tamme konijnen. Myxomatose wordt veroorzaakt door het myxomatosevirus. De verspreiding van dit virus kan op verschillende manieren gebeuren, maar de belangrijkste is via stekende insecten zoals muggen, steekvliegen en vlooien. Besmetting via direct contact met besmette dieren of materialen is ook mogelijk. De incubatietijd bedraagt enkele dagen tot een week. In de huid van besmette dieren ontwikkelen zich weke bobbels (myxomen), vooral rond de ogen, snuit, oren en anaalstreek. Na verloop van tijd kleven de oogleden aan elkaar en ontstaat er een pussige oog- en neusuitvloeiing. Jonge konijnen zijn gevoeliger voor de ziekte dan volwassen dieren.

RHD type 1 en 2

Viraal haemorrhagisch syndroom of Rabbit Heammorhagic Disease is een zeer besmettelijke en vaak dodelijke konijnenziekte. Voornamelijk konijnen ouder dan tien weken worden door RHD getroffen en met name de jonge voedsters zijn erg gevoelig. De incubatietijd bedraagt één tot drie dagen.

RHD wordt veroorzaakt door een virus. Het virus kan zich snel verspreiden op verschillende manieren:

 • direct contact met andere konijnen
 • via mest of urine op velden dat via schoenen mee naar binnen wordt genomen
 • geplukt gras van velden of weilanden of groente uit (volks)tuinen waar ook wilde konijnen kunnen komen

Konijnen die nooit buiten komen, kunnen dus ook besmet raken!

Er zijn drie vormen te onderscheiden, namelijk:

 • De zeer snel verlopende vorm die gekarakteriseerd wordt door plotselinge dood.
 • De snel verlopende vorm waarbij de kenmerken zijn: depressie, stoppen met eten, benauwdheid, koorts (40-41,5 °C), incoördinatie, soms schreeuwen en tandenknarsen. In het laatste stadium ontstaat een schuimige, bloederige neusuitvloeiing gevolgd door de dood.
 • Milde vorm: deze vorm is zeldzaam. Het konijn herstelt en heeft vervolgens levenslange immuniteit.

nieuw vaccin

Sinds het voorjaar van 2020 is er een nieuw konijnenvaccin. Slechts één vaccinatie dat beschermt tegen myxomatose, RHD1 en RHD2. Dit vaccin beschermt het konijn één jaar, dus ook geen extra vaccinaties per jaar om de bescherming optimaal te houden.
Vanaf vijf weken leeftijd kan een konijn hiermee worden ingeënt. En drie weken na de toediening van dit drievoudig werkend konijnenvaccin is de immuniteit opgebouwd. Dus met slechts één injectie per jaar, is het konijn beschermd tegen (alle) bekende en dodelijke konijnen-virussen.

Goede weerstand

Tegen geen enkele ziekte is 100% van de dieren te beschermen. Immers, er zullen altijd individuen zijn die na een vaccinatie een minder goede weerstand opbouwen of zelfs helemaal geen weerstand opbouwen. Gelukkig zijn dat er maar heel weinig.

Voor een goede weerstandsopbouw is het nodig dat konijnen op het moment van de vaccinatie over een goede gezondheid beschikken. Aanwezigheid van andere ziekten, worminfecties en incomplete voeding kunnen een verminderde weerstandsopbouw tot gevolg hebben.

Geen konijnen-vaccinatie-dagen meer

De konijnen-vaccinatie-dagen worden vanaf het voorjaar in 2020 niet meer georganiseerd, omdat er nu nog maar één vaccin gegeven dient te worden. Door de komst van dit nieuwe vaccin, wat per dosis in een flacon zit, kunnen we op ieder gewenst moment een konijn vaccineren. Zo zit u als eigenaar ook niet meer gebonden aan deze vaste dagen. De kosten voor deze vaccinatie van één konijn is nagenoeg gelijk aan de prijs die we tijdens de vaccinatiedagen hanteerden. Over het algemeen heeft ieder konijn een maatje (konijn is een groepsdier), wat ook een voordeel oplevert in de kosten bij een gelijktijde vaccinatie.

Afspraak maken

Mocht u een afspraak willen maken voor de vaccinatie van uw konijn, dan kunt u telefonisch of online een afspraak maken op één van onze locaties. Mocht uw konijn nog niet gevaccineerd zijn, dan raden wij u aan dit zo vroeg mogelijk in het voorjaar te doen, zodat uw konijn in het muggenseizoen goed beschermd is. 

Tips

Naast de vaccinatie van uw konijn, zijn er meer tips die u kunt inzetten om konijnenziektes te voorkomen:

 • Laat de tanden van uw konijn controleren tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole van uw konijn.
 • Geef uw konijn de juiste (hoeveelheid) voeding.
 • Voorkom contact met wilde konijnen.
 • Voorkom zoveel mogelijk contact met muggen en vlooien.
 • Gebruik (indien nodig) een vlooienmiddel tegen vlooien. Let op dat u een middel gebruikt dat voor konijnen geregistreerd is. Sommige honden- en kattenvlooienmiddelen zijn dodelijk voor konijnen.
 • Neem contact op met uw dierenarts wanneer u een worminfectie vermoedt bij uw konijn.
 • Bestrijd muggen met insectenwerende strips en netten (klamboes).
 • Ook droge bedding helpt muggen te bestrijden.
 • Let in de zomer op de zomergevaren voor het konijn.
 • Voor het welzijn van het konijn is een maatje en bewegingsvrijheid erg belangrijk.

afspraak maken

Voor het maken van een vaccinatie-afspraak kunt u telefonisch contact met ons opnemen tijdens openingstijden óf online een afspraak​​​​​​​ inplannen.