Submenu

Vaccinatie voor uw paard

Allerlei besmettelijke ziektes kunnen een paard, pony of ezel treffen. Een infectie hiervan geeft bij het dier een reactie van het immuunsysteem, waarna de weerstand tegen de betreffende ziekte zal toenemen. Helaas gaat een natuurlijke infectie vaak gepaard met ongemakken, ziekteverschijnselen en soms zelfs met sterfte. Risico voor jonge dieren en hele oude dieren is daarnaast ook groter doordat de eigen weerstand niet optimaal (meer) is. Bovendien vormt een ziek dier een besmettingsbron voor stal- of weidegenoten.

Bij vaccinatie wordt een dier ingespoten met een levend verzwakt of een dood vaccin. Het gevaccineerde dier zal de ziekte niet of nauwelijks doormaken, terwijl er wel een afweer wordt opgebouwd.

De meeste vaccinaties zijn in Nederland vrijwillig. De KNHS (Koninklijke Nederlandse Hippische Sportbond) verplicht echter een jaarlijkse vaccinatie tegen influenza voor deelname aan wedstrijden. De vaccinatie tegen influenza wordt meestal in combinatie met een vaccinatie tegen tetanus toegediend. De diverse paarden-, pony- en ezelstamboeken stellen dezelfde eis voor deelname aan wedstrijden, keuringen en andere activiteiten, soms aangevuld met een vaccinatie tegen rhinopneumonie en tegen huidschimmel. Voor deelname aan internationale evenementen is men verplicht door de FEI (Federation Equestre Internationale) om eenmaal per halfjaar tegen influenza te vaccineren.

Influenza (griep)

Basis vaccinatie:  

 • na de eerste keer vaccineren tegen Influenza/Tetanus, deze herhalen na:
 • volgens KNHS: 3-12 weken
 • volgens FEI en ons advies: 4-6 weken én na 6 maanden

Herhalingsvaccinatie:

 • volgens FEI (wedstrijddeelname): iedere 6 maanden
 • volgens KNHS: binnen 12 maanden.
  Wij adviseren u het wedstrijdreglement te raadplegen.

Er mag niet binnen 7 dagen vóór een wedstrijd gevaccineerd worden.
Veulens vanaf 5 maanden kunnen gevaccineerd worden tegen Influenza (afhankelijk van status merrie)
Drachtig paard: 4-6 weken vóór de bevallingsdatum.

Meer informatie over Influenza vindt u hier.

Tetanus/klem

 • geldigheid: > 1 jaar
 • basisvaccinatie: 2 maal met 3-12 weken tussentijd
 • bijzonderheden: meestal combinatie met vaccin influenza

Meer informatie over Tetanus/klem vindt u hier.

Rhinopneumonie

Basis vaccinatie: na de eerste keer vaccineren tegen Equip EHV 1,4  (Rhino), deze herhalen na 4-6 weken.

Herhalingsvaccinatie: iedere 6 maanden.

Drachtig paard: op 5, 7 en 9 maanden van de dracht vaccineren (niet vroeger dan op 5 maanden van de dracht).
Veulens: vanaf 5 maanden

Meer informatie over Rhinopneumonie vindt u hier.

Droes

Basis vaccinatie:  na de eerste keer vaccineren Droes, deze herhalen na 4 weken.

Herhalingsinterval: iedere 3-6 maanden (afhankelijk van de risico-inschatting)

Veulens vanaf 4 maanden kunnen gevaccineerd worden tegen Droes.
Drachtig paard kan volgens hetzelfde schema gevaccineerd worden.

Meer informatie over Droes vindt u hier.

West-Nijl

Basis vaccinatie:  na de eerste keer vaccineren tegen West-Nile, deze herhalen na 3-6 weken

Herhalingsvaccinatie: iedere 12 maanden.

Voor een optimale bescherming is het advies om in het voorjaar te vaccineren, vóór de periode waarin de hoeveelheid muggen toenemen.
Het is mogelijk een individueel paard op een stal te vaccineren. Het is niet noodzakelijk om de hele stal te vaccineren omdat de verspreiding anders verloopt.
Drachtig paarden kunnen volgens hetzelfde schema gevaccineerd worden.​​​​​​

meer informatie over West-Nile vindt u hier.

Schimmels

 • geldigheid: 9 maanden
 • basisvaccinatie: 2 maal met 2 weken tussentijd
 • veulens: vanaf 5 maanden
 • bijzonderheden: zowel preventief als curatief (genezend)

Meer informatie over schimmels vindt u hier.