Een nestje pups?

Wanneer u voor een nestje kiest, dan komt daar heel wat bij kijken. Onze dierenartsen begeleiden u als klant van De Graafschap Dierenartsen graag tijdens deze intensieve periode. U kunt bij ons terecht voor betrouwbare onderzoeken rondom de dekking en bevalling en tegen aantrekkelijke tarieven. Komt de bevalling in zicht en heeft uw hond hulp nodig, omdat het geboorteproces niet wil vlotten, dan kunnen wij u ook buiten de reguliere openingstijden van dienst zijn: mits u ons tijdig informeert over de op komst zijnde bevalling.

wettelijk geregeld

Er is een wetgeving als het gaat om het fokken met (gezelschaps)dieren. 
Het is bij wet verboden te fokken met gezelschapsdieren op een wijze waarop het welzijn en de gezondheid van het ouderdier of de nakomelingen wordt benadeeld.
Denk hierbij aan ernstige erfelijke afwijkingen of ziekten die kunnen worden doorgegeven of ontstaan bij de nakomelingen. Maar ook aan erfelijke ernstige gedragsproblemen of uiterlijke kenmerken die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor het welzijn of gezondheid bij de nakomelingen. 
Ook mag een teef binnen een aaneengesloten periode van 12 maanden ten hoogste één nest krijgen. Ze mag dus binnen het jaar niet 2 nesten krijgen of gedekt worden.
Voor alle wetten, kunt u kijken op de site van de overheid.
Als u fokt met een rashond, kan u zich nog verder kunnen laten infomeren door uw rasvereniging en/of het Raad van Beheer

Medische zorg tijdens de bevalling

Als u als klant van De Graafschap Dierenartsen een drachtige teef heeft en de bevalling komt in zicht, stellen wij het op prijs dat u ons daar tijdig over informeert. Mocht uw hond hulp nodig hebben, omdat de bevalling niet vlot, kunnen wij u ook buiten de reguliere openingstijden van dienst zijn. Belangrijk is dan wel dat wij op de hoogte zijn van de situatie, als de bevalling op gang lijkt te komen en er mogelijk een sectio (keizersnede) volgt. Voor meer informatie over deze service kunt u tijdens kantooruren contact met ons opnemen of dit bespreken tijdens één van de fokbegeleidings contactmomenten met uw dierenarts.
 

progesteron bepalingen

Aan de hand van een bloedafname en progesterontest kan nauwgezet het meest geschikte moment van dekking bepaald worden. Op onze locaties in Vorden en Doesburg kunnen wij deze progesteron bepaling in ons eigen laboratorium uitvoeren met de Eurolyser SOLO van Menarini, een van de meest moderne apparaten op dit gebied. Wij maken gebruik van een kwantitatief onderzoek. Dat wil zeggen dat wij daadwerkelijk het progesterongehalte meten in het bloed en de uitslag wordt aangegeven in een getal (in ng/l).  Daarnaast hebben wij met verschillende ziekenhuizen in de regio afspraken gemaakt dat dit onderzoek in het laboratiorium van het ziekenhuis uitgevoerd kan worden. Zo kunt u op elke locatie voor een progesteron bepaling terecht.

Echo en röntgenfoto's tijdens de dracht

Voor het vaststellen van de dracht is een echografisch drachtonderzoek vanaf 28 dagen na de dekking mogelijk. Een digitale röntgenfoto verderop in de dracht levert u informatie op over het aantal pups dat geboren gaat worden.

Erfelijke onderzoeken

Om een nestje gezonde pups ter wereld te kunnen laten komen is het belangrijk de ouderdieren zorgvuldig uit te kiezen en te laten onderzoeken op onder andere erfelijke afwijkingen.

Voor het erfelijk oogonderzoek kunt u bij De Graafschap Dierenartsen terecht bij oogspecialiste Christiane Görig.
Dierenartsen Tanya de Bruin en Erik Stoelhorst zijn erkend bij de Raad van Beheer om HD-foto’s en ED-foto’s te mogen insturen. Daarnaast kunt u bij Tanya de Bruin ook een afspraak maken voor een officieel patella luxatie onderzoek of een PennHIP ondezoek. Het is mogelijk om het erfelijk oogonderzoek en de ED/HD foto’s te combineren!

Welke onderzoeken zijn voor mijn hond van belang?

Via uw eigen rasvereniging en de Raad van Beheer kunt u zich laten informeren over welke onderzoeken bij uw rashond van belang (of verplicht) zijn. In sommige gevallen dienen foto’s naar een buitenlandse rasvereniging gestuurd te worden of is het afnemen van bloedmonsters voor een genetisch onderzoek verplicht. Ook hier kunnen wij u bij helpen.

Afspraak maken

U kunt voor de diverse onderzoeken telefonisch een afspraak maken. Geeft u bij het maken van de afspraak duidelijk aan wat voor uw rashond de mogelijk eisen zijn. Bij erfelijke onderzoeken is het van belang dat u de stamboom en het eigendomsbewijs meeneemt. Voor een erfelijk oogonderzoek moet uw hond minimaal een half uur voor de afspraak aanwezig zijn voor het druppelen van de ogen. Bij de HD, ED en PennHip röntgenonderzoeken vragen we u uw hond nuchter te houden in verband met een eventuele sedatie.

Wilt u advies over het fokken met uw hond of heeft u een vraag? Neemt u gerust contact met ons op!