Met vier geborgde varkensdierenartsen, Drs. Arjan den Hertog, Drs. Luuk Kaalberg, Drs. Bas Raemakers en Drs. Harald Salomons kan De Graafschap Dierenartsen u een optimale diergeneeskundige zorg bieden voor uw bedrijf en voor het individuele dier. Zij blijven via diverse nascholingsprogramma’s op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op ons vakgebied. Daarnaast spelen wij in op de huidige ontwikkelingen zoals de verschuiving van curatieve gezondheidszorg naar preventieve gezondheidszorg en het tegengaan van antibioticaresistentie.