varkens

In de varkens sector hebben de dierenartsen voor vakenshouders, die bedrijfsmatig varkens houden, een belangrijke rol om hen te ondersteunen bij het verder te professionaliseren en verduurzamen van hun bedrijf.

Om vanuit De Graafschap Dierenartsen voldoende slagkracht te houden is er een samenwerking gestart met de LH Vet Group. Hierdoor kan De Graafschap Dierenartsen volop gebruik maken van de kennis van specialisten, het unieke monitorsysteem en de innovatieve onderzoeksmethodes die daar aanwezig zijn op het gebied van varkensgezondheidszorg. 

Zo blijven we ook in de varkenssector diergeneeskundig voorop lopen.

Bedrijfsbezoeken

Bas Raemakers, Luuk Kaalberg en Wietse Alberda zijn de dierenartsen die bij De Graafschap Dierenartsen het aanspreekpunt zijn en ook de varkensbedrijven iedere vier weken bezoeken.

Bestellen en bezorging medicijnen

De varkenshouder die bedrijfsmatig varkens houdt, kan de benodigde medicijnen rechtstreeks bestellen bij de LH vet Group.
Dit kan telefonisch (0495-461222, optie 1) of per email met het bestelformulier.
Wanneer er, op werkdagen, voor 13:00 uur wordt besteld, zal dit de volgende werkdag per koerier worden bezorgd.

Het bestellen en ophalen van medicijnen op onze locatie Steenderen is voor varkenshouders niet mogelijk, tenzij het om hobbyvarkens gaat.

Spoedbestellingen en spoedgevallen

Wanneer een varkenshouder buiten openingstijden een spoedgeval heeft of een spoedbestelling, dan kan hij telefonisch contact opnemen (0495-461222, optie 1). Hij zal dan automatisch worden doorgeschakeld naar de dienstdoende varkens-dierenarts.

hobbymatig houden van varkens

Houdt u hobbymatig varkens dan kunt u voor medicijnen, visites en vragen terecht op onze praktijk in Steenderen. Zie deze pagina voor meer informatie.