Vanaf 21 april 2021 is de identificatie en registratie (I&R) van paardachtigen in Nederland strenger geworden. Op dit moment wordt nog niet altijd geregistreerd wie de houder of eigenaar van een paard is, maar per 2021 geldt een nieuwe Europese Diergezondheidsverordening. Als onderdeel hiervan moeten alle (hobbymatig en professioneel) gehouden paardachtigen in een centrale database worden opgenomen.
 

 

Houdt u paarden, pony’s, ezels of zebra’s? Dan bent u vanaf 21 april 2021 verplicht de verblijfplaats van deze dieren registreren.
Dit kan bijvoorbeeld kan ook een weiland zijn. Om de verblijfplaats van paardachtigen te registreren moet de locatie een Uniek Bedrijfsnummer (UBN) hebben. De verantwoordelijkheid hiervoor rust op de schouders van de paardenhouder. Elk gehouden paard moet binnen twaalf maanden na de geboorte in het systeem worden geregistreerd. Als een paard korter dan 30 dagen op uw locatie verblijft of als een paard langer dan 24 uur niet op uw locatie verblijft, hoeft u dit niet in de centrale database te registreren, maar wel in uw lokale administratie bij te houden.

Vanaf dinsdagmiddag 9 februari 2021 is het mogelijk een UBN voor de verblijfsplaats van paardachtigen aan te vragen op mijn.rvo.nl.
Heeft u al een UBN en wilt u paardachtigen toevoegen? Dat kan ook op mijn.rvo.nl.