Submenu

Kleine kindervriend

Konijnen en knaagdieren zijn zeer populaire huisdieren. Van de knaagdieren is de cavia het meest geliefd en wordt het meest gehouden. Hieraan dragen de geluidjes, die een cavia maakt om te communiceren, zeker bij. Een ‘fluitende’ cavia op het moment dat de koelkastdeur opengaat, is voor menige caviabezitter zeer herkenbaar. Ook in de praktijk merken we haar populariteit, want van de konijnen en knaagdieren zien wij de cavia het meest in de spreekkamer. We zullen ons hier dan ook vooral concentreren op konijnen en cavia’s.

Maar ook met vragen over de gezondheid en verzorging van andere knaagdiersoorten kunt u uiteraard bij ons terecht.

informatieboekje over konijnen

We hebben een boekje voor u samengesteld waarin meerdere algemene onderwerpen over konijnen beknopt worden besproken. Handig om in huis te hebben!

Download hier: informatie boekje over konijnen

Spoedgeval?

Tussen 8.00 en 22.00 uur staan onze dierenartsen en assistentes voor u en uw huisdier klaar. Belt u tussen 22.00 en 8.00 uur voor een spoed geval dan wordt u automatisch doorverbonden met Evidensia Dierziekenhuis in Arnhem.

Konijnen en knaagdieren

Konijnen kunnen in groepen worden gehouden. Deze groepsvorming moet wel met beleid gebeuren. Wilt u een mannetje en een vrouwtje bij elkaar zetten maar geen voortplanting? Denk dan aan castratie of sterilisatie van uw konijn of knaagdier.

Konijnen zijn van nature prooidieren en reageren snel en alert. Het is dan ook erg belangrijk om konijnen als ze nog jong zijn te laten wennen aan allerlei geluiden, andere huisdieren en natuurlijk ook aan mensen. Benader een konijn niet van voren of boven, maar van opzij. Dan ziet het konijn uw bewegingen en schrikt hij/zij minder. Wanneer konijnen goed gesocialiseerd zijn (veel positieve ervaring op hebben kunnen doen), zijn het hele leuke en vriendelijke huisgenoten. Over het algemeen zijn de kleinere rassen iets temperamentvoller. Konijnen kunnen bij een goede verzorging vrij oud worden, gemiddeld vijf tot acht jaar. Uitzonderingen tot ongeveer twaalf jaar zijn mogelijk.

Zowel konijnen als cavia’s zijn sociaal levende dieren die graag een soortgenootje bij zich hebben.

Cavia’s staan erom bekend dat ze vrijwel nooit bijten. Een cavia kan zo’n zes tot acht jaar oud worden. Er zijn ook oudere cavia’s bekend, maar de meesten worden niet veel ouder dan zes. Een goede voeding, verzorging en bij konijnen op tijd de juiste vaccinaties zorgen ervoor dat uw kleine huisdier een hoge leeftijd kan bereiken.

Waarom nu “konijnen en knaagdieren”?

Is een konijn dan geen knaagdier? Het onderscheid dat gemaakt wordt tussen konijnen en knaagdieren ligt hoofdzakelijk in het verschil in Orde. Konijnen behoren samen met de haas tot de Orde van de Lagomorpha (haasachtigen). De cavia en de andere knaagdieren behoren tot de Orde Rodentia (knaagdieren). Dus is het konijn inderdaad geen knaagdier. Hamsters, muizen, ratten, gerbils, degoes, chinchilla’s en eekhoorns zijn diersoorten die wel onder de orde van knaagdieren vallen.

Het verschil tussen de haasachtigen en knaagdieren uit zich met name in het gebit. Konijnen hebben kleinere stifttandjes achter de twee grote snijtanden in de bovenkaak en dus in totaal vier snijtanden in de bovenkaak. Bij de knaagdieren ontbreken deze stifttandjes, zij hebben dus alleen de twee grote snijtanden in de bovenkaak.

Een ander verschil is het benoemen van de vrouwtjes en mannetjes. Zo noemen we mannetjes konijnen rammen en vrouwtjeskonijnen voedsters. Maar mannetjes cavia’s heten beertjes en de vrouwtjescavia’s noemen we zeugjes.

Meer informatie over het houden van huisdieren (o.a. over konijnen en knaagdieren) vindt u op de website van het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren