• cursus bacteriologisch onderzoek melk
Submenu

Cursus bacteriologisch onderzoek melk

Deze cursus is opgezet voor (melk)veehouders. Tijdens deze cursus worden handvaten gegeven om koeien met mastitis effectief te behandelen.

Tijdens de cursus leert de veehouder om onderscheid te maken tussen gram positieve kiemen (Streptococcen/Staphylococcen) en gram negatieve kiemen (E.coli/ Klebsiella).
Op basis van de uitslag kan er beslist worden óf de koe behandeld moet worden en, indien dat het geval is, welk middel (eerste keus / tweede keus) dan de beste optie is. Hierdoor word de koe niet onnodig behandeld met antibiotica. Daarmee wordt er ook voorkomen dat de melk die niet geleverd kan worden vanwege de wachttijd van dit antibioticum. Ook dit bespaart dus kosten.

aanvragen informatie
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •