horzellarven

Wie een paard of pony heeft, kent ze vast wel: kleine gele pitjes in de vacht op de onderbenen of in de manen van het dier. De puntjes/pitjes zijn bijna niet weg borstelen. Je ziet ze met name in augustus en september. Dit zijn horzeleitjes, die voor problemen kunnen zorgen wanneer het dier de eitjes oplikt. 

filmpje

In dit filmpje is te zien hoe horzellarven zich vastgebeten hebben in het maagslijmvlies van een paard. Het filmpje is gemaakt met behulp van een endoscoop die via de neus van het paard tot in de maag wordt gebracht.

Cyclus horzel

De volwassen horzel legt in de zomermaanden eitjes op de vacht van het paard. Dit zijn kleine gele korreltjes die vaak op de benen, maar ook op de hals of flanken van het paard worden vastgeplakt. Het paard likt of bijt deze van de vacht op. Ze hechten zich aan mond- en slokdarmslijmvlies en komen uiteindelijk in de maag aan waar ze zich vasthechten in het slijmvlies. Deze eitjes groeien uit tot flinke larven welke in het voorjaar met de mest het paard verlaten. De larve/ pop graaft zich in de grond in en hieruit komen dan in de zomer weer volwassen horzels en de cirkel is rond. Een horzellarveninfectie kan je niet met mestonderzoek  aantonen. Pas in het voorjaar als ze met de mest mee naar buiten komen zijn ze zichtbaar, maar dan is het eigenlijk al te laat om ze nog te bestrijden.

Waarom bestrijden?

Een klein aantal larven in de maagwand hoeft voor een paard geen problemen te geven. Dit wordt anders wanneer er zich grote aantallen in het slijmvlies bevinden en/of het paard al last heeft van maagzweren. Dan ben je ze liever kwijt. Naast maagzweren kunnen de larven ook ontstekingen geven aan mond en slokdarmslijmvlies, vage kolieken geven en een verminderde eetlust of zelfs vermagering veroorzaken.  Gapen is een vaak voorkomend verschijnsel bij een zware infectie.

Hoe gaan we dan te werk?

In de zomer heeft het weinig zin om het paard te behandelen tegen horzellarven, er zijn dan immers nog volwassen horzels die eitjes blijven leggen. De trektocht van de larven eindigt meestal in december en meestal zijn er in het najaar ook al geen volwassen horzels meer aanwezig. Dit kan je ook zien aan de aantallen eitjes in de vacht die afnemen.

In het najaar wordt er vaak mestonderzoek uitgevoerd (oktober/november) voor de andere maagdarmwormen. Als er op dat moment gekozen wordt om het paard te ontwormen , dan werkt deze ontwormer dikwijls ook tegen de horzellarven.

Mocht er geen reden zijn om te ontwormen op dat moment en er zijn in de zomer ook geen of heel weinig eitjes op de vacht van het paard gezien, dan is het niet nodig om te ontwormen tegen de horzellarve. Is dat wel het geval, of bestaat daar twijfel over, dan is het verstandig om het paard te ontwormen met een ivermectine houdend middel.

Wanneer nog meer mestonderzoek?

Vrijwel alle andere maagdarmwormen zijn met mestonderzoek aan te tonen. Aan de hand van de hoeveelheid gevonden eitjes in de mest, de leeftijd van het paard , de leeftijden van de weidegenoten  en het moment in het jaar waarop het mestonderzoek wordt uitgevoerd, wordt besloten of en zo ja, met welk middel het paard ontwormd dient te worden. 

Meestal adviseren we mestonderzoek  te doen in het voorjaar( maart/april), in de zomer (juli/augustus) en tot slot in de herfst (oktober/november). Dit is uiteraard wel afhankelijk van de individuele situatie, zoals eerder genoemd.