Patella luxatie onderzoek

Om na te gaan of de hond patella luxatie (PL) heeft, moet de hond fysiek onderzocht worden, het is niet mogelijk om met röntgenfoto’s de Patella luxatie gradatie te bepalen.
 

Het onderzoek naar Patella luxatie

Elke hond wordt zonder verdoving (sedatie) op een onderzoektafel onderzocht. Wanneer de hond helemaal ontspannen zou zijn (zoals bij een verdoving) dan wordt de knieschijf niet meer goed in de groeve getrokken. Wanneer een hond te veel spierspanning heeft is de Patella luxatie gradatie ook niet goed te bepalen, de dierenarts moet er dus voor zorgen dat de hond enigszins ontspannen is. 

Het onderzoek wordt daarna bij zowel het staande als het liggende dier uitgevoerd. Dit is van belang omdat de spierspanning anders is als de hond staat of ligt. De dierenarts voelt met zijn vingers en duimen of de knieschijf uit de groeve gedrukt kan worden. Dit gebeurt heel precies en met lichte druk. Vervolgens wordt er, als de knieschijf uit de groeve gaat, gevoeld of de knieschijf uit zich zelf weer in de groeve teruggaat. De dierenarts beweegt de poot van gestrekte stand naar gebogen stand en voelt daarbij aan de knie en de knieschijf. Soms laat de hond wel merken dat dit pijn doet, niet zozeer door druk op de knieschijf, maar al door het buigen het strekken van het kniegewricht. Al deze bevindingen dragen bij aan de gradatie voor Patella luxatie. Daarnaast voelt en luistert de dierenarts naar het gewricht zo voelt de dierenarts of de rand van de groeve mooi glad is, of er aanwijzingen zijn voor gewrichtsslijtage, etc.
Voor meer informatie kunt u het Meutstege protocol lezen, daarin staat precies geschreven hoe de dierenarts het onderzoek uitvoert.
Uitvoering Patella luxatie onderzoek volgens Meutsege protocol.   

Gradaties van Patella luxatie

De volgende gradaties worden gehanteerd:

  • Patella luxatie vrij (vast): De knieschijf is met nauwkeurig onderzoek bij de ontspannen hond niet uit de groeve van het dijbeen te verplaatsen.
  • Patella luxatie vrij (flexibel): De knieschijf is makkelijk te verschuiven in zijwaartse richting tot op de rand van de groeve, maar er niet overheen.
  • Patella luxatie Graad 1: Alleen bij zijwaartse druk op de patella is deze te verplaatsen (naar binnen en/of naar buiten) uit de groeve en keert, na loslaten, spontaan direct terug in de groeve.
  • Patella luxatie Graad 2: De patella luxeert spontaan uit de groeve naar binnen en/of naar buiten en keert ook weer spontaan terug in de groeve door draaien aan het onderbeen.
  • Patella luxatie Graad 3: De patella ligt permanent (blijvend) buiten de groeve, naar binnen of naar buiten, maar is manueel terug te plaatsen in de groeve.
  • Patella luxatie Graad 4: De patella ligt permanent buiten de groeve, naar binnen of naar buiten, en is niet manueel terug te plaatsen in de groeve. Graad 4 wordt ook gegeven aan honden die voorafgaande aan het onderzoek aan patella luxatie zijn geopereerd.

Patella luxatie onderzoek bij de Raad van Beheer

Vanaf 1 augustus 2016 is het mogelijk om het Patella luxatie screeningsonderzoek via de Raad van Beheer te laten administreren. De Raad van Beheer heeft meerdere dierenartsen uitgenodigd om dit onderzoek uit te voeren. Pas wanneer de dierenarts een contract heeft gesloten is het mogelijk de uitslagen bij de Raad van Beheer te laten administreren en publiceren.

Voordat u met uw hond naar de dierenarts gaat is het belangrijk om de volgende zaken te weten en eventueel te regelen.

  • Belangrijk is dat u, voordat u bij ons komt, een account heeft aangemaakt op de website van de Raad van Beheer. U dient het email-adres dat u hierbij hebt opgegeven, de stamboom EN het eigendomsbewijs van de Raad van Beheer mee te nemen naar de afspraak (of te mailen naar graafschap@dgdierenartsen.nl ). Deze zijn noodzakelijk voor het indienen van een beoordelingsverzoek.
  • De kosten van het onderzoek, dienen meteen bij het onderzoek voldaan te worden aan de Graafschap Dierenartsen.
  • U ontvangt een e-mail dat uw hond beoordeeld is. In uw account van de Raad van Beheer staat dan direct het certificaat met de beoordeling.

Verder informatie over het onderzoek kunt u vinden op de website van de Raad van Beheer.