Wat is PennHIP

PennHIP (Pennsylvania HIP Improvement Program) is een methode die  is ontwikkeld door de Universiteit van Pennnsylvenia. Het is een uiterst betrouwbare manier om bij (jonge) honden de kwaliteit van de heupen te bepalen.

gewone heupfoto

De PennHIP methode mag alleen worden uitgevoerd door dierenartsen die door de Universiteit van Pennsylvania zijn getraind en gecertificeerd. Dierenarts Tanya de Bruin is er hier een van.

Het idee achter PennHIP is, dat je niet moet kijken of een hond HD heeft (met de daarbij behorende veranderingen aan de heupgewrichten), maar dat je moet kijken of de hond teveel speling (“laxity”) in de gewrichten heeft. Dat is namelijk de reden, waardoor hij later HD kan gaan ontwikkelen.

  • De mate van speling geeft een zeer betrouwbare voorspelling van de kans op HD. Geen optische beoordeling van de heup, maar een wiskundige benadering.
  • De speling kan in principe al gemeten worden bij pups vanaf 16 weken leeftijd. Vooral voor honden die gebruikt worden in de sport of als werkhond, is deze methode een uitkomst.Doordat deze honden al getest kunnen worden voordat de training begint. Helemaal voor honden waarvan de ouderdieren onbekend zijn of waarvan de heupen niet geröntgend zijn, is deze methode een uitkomst.
  • Doordat HD al zo vroeg geconstateerd kan worden, wordt chirurgisch ingrijpen eerder mogelijk.

 

De hond wordt onder narcose gebracht. Daarna worden er drie röntgenfoto’s van de heupen gemaakt: de gewone heupfoto, een distractie- en een compressiefoto:

compressie foto

Hoe gaat het in zijn werk?

  • gewone heupfoto: een röntgenfoto van de heupen zoals ook bij de HD-screening voor de Raad van Beheer wordt gemaakt.
  • compressiefoto: de heupen worden hierbij juist in de kom gedrukt.
  • distractiefoto: de heupen van de hond worden met behulp van een distractor zo ver mogelijk uit elkaar gedrukt. Dat gebeurt met twee rubber rollen waarbij weinig kracht wordt gebruikt. Omdat de hond gesedeerd is en zo zijn spieren volledig ontstpant, zal er geen risico op pijnlijke heupen zijn na het nemen van de foto’s.

 

 

distractie foto

Na het maken van de röntgenfoto’s, worden deze digitaal naar het PennHIP-centrum in de VS gestuurd ter beoordeling. Het PennHIP-centrum baseert de gegevens middels het onderzoek bij tienduizenden honden. Uit alle studies blijkt de kwaliteit van deze methode. Met behulp van al deze uitslagen is er per ras een scorerange opgesteld. Niet elk ras is namelijk hetzelfde gebouwd en ook de soepelheid in de heupen verschilt. Daarom heeft niet elk ras dezelfde normaalwaarden. Bijvoorbeeld; een Bassethound heeft veel soepelere heupen dan een Borsoi.

de uitslag

Uit het verschil tussen de distractie- en de compressie-opname kan de “laxity”  (=speling) berekend worden. Een hond met veel speling heeft een grotere kans op het ontwikkelen van HD op latere leeftijd. De maat voor deze speling is de distractie index DI. De eigenaar krijgt een certificaat met daarop de distractie-index van zijn hond. Bovendien worden de gemiddelde waardes van het ras vermeld ter vergelijking. Dieren met waardes onder de 0,3 hebben zeer weinig kans op het ontwikkelen van heupdysplasie en artrose.

Meer (engelstalige) informatie over PennHIP vindt u hier.