Gebitsverzorging cavia

Cavia’s behoren tot de knaagdieren (orde Rodentia) en zijn herbivoren (planteneters). Ze eten grassen, zaden en graan. De naam knaagdieren hebben ze niet voor niets. In het wild knagen ze constant op van alles en nog wat. Dit doen ze om hun tanden en kiezen op elkaar af te laten slijten. Houden we ze als huisdier, dan moeten we dus extra alert zijn op het gebit en voldoende knaagmogelijkheden bieden. Vezelrijk voedsel en als aanvulling bijvoorbeeld knaaghoutjes zorgen ervoor dat hun tanden en kiezen goed op elkaar afslijten. Als groei en slijtage goed in evenwicht zijn, zien we een gezond gebit. Een verstoord evenwicht kan leiden tot langs elkaar groeiende snijtanden. De tanden slijten dan niet meer op elkaar af en blijven maar doorgroeien (olifantstanden) met allerlei gezondheidsproblemen tot gevolg.

Een cavia heeft vier snijtanden, twee in de bovenkaak en twee in de onderkaak. Helemaal achterin zitten de kiezen. De kiezen zijn verdeeld over de twee kaakhelften en zowel rechts als links zitten vier kiezen. In totaal dus 16 kiezen. Deze groeien onder een hoek van ongeveer 30 graden en staan dus niet recht in de kaak. Tussen de snijtanden en kiezen zit een open ruimte met alleen tandvlees.

Bij cavia’s moeten we erg alert zijn op het gebit en eventuele gebitsproblemen die kunnen ontstaan

Waar moeten we op letten?

Symptomen van gebitsproblemen zijn:

  • niet kunnen of willen eten
  • ziek aandoen
  • natte kin
  • speekselen
  • mager worden
  • tandenknarsen
  • maagdarmstoornissen (zoals diarree)
  • slechte vacht

Oorzaken van gebitsproblemen

Een slechte voeding kan een oorzaak zijn voor het ontstaan van gebitsproblemen. Maar ook een tekort aan vitamine C, een trauma, een ongeluk of een vreemd voorwerp in de mond kunnen leiden tot gebitsproblemen. Een cavia die vermagert of niet goed wil eten, kan last hebben van gebitsproblemen, maar deze symptomen kunnen ook andere oorzaken hebben.

De snijtanden van een cavia groeien jaarlijks tot wel zes tot acht centimeter! Bij de juiste stand slijten ze recht op elkaar af en wordt de juiste lengte behouden. De snijtanden in de onderkaak zijn over het algemeen langer dan de snijtanden in de bovenkaak. In een abnormale situatie krijgen cavia’s te lange tanden. Mogelijke oorzaken hiervoor zijn bijvoorbeeld een tekort aan vitamine C, kaakgewrichtproblemen of een trauma. Daarom zullen we bij elke cavia de situatie nauwkeurig bekijken en een geschikte behandeling instellen.

Behandeling bij een afwijkende stand is noodzakelijk!

Gebitsproblemen verhelpen

Wij kunnen de snijtanden van uw cavia knippen als deze afwijkend of te lang zijn. Het is een snelle en goedkope behandeling. Echter, er zitten wel wat risico’s aan: de behandeling is pijnlijk en geeft stress voor de cavia. Bovendien is het een tijdelijke oplossing, de tanden zullen weer snel aangroeien. De tanden kunnen in de lengterichting splijten tijdens het knippen, wat tot abcesvorming kan leiden. Ook de scherpe randjes die overblijven zijn een risico.

We geven daarom de voorkeur aan het slijpen van de tanden. Hierbij slijpen we de tanden met onze tandheelkundige unit op de juiste lengte. Als de snijtanden een probleem blijven vormen, kan het zo zijn dat we in overleg met u besluiten tot het extraheren = trekken van de snijtanden. U begrijpt dat we hiervoor uw cavia wel onder narcose zullen brengen. Dit doen we met bijzondere voorzichtigheid, omdat cavia’s met gebitsproblemen vaak in een laat stadium voor behandeling aangeboden worden en al verzwakt zijn. Goede pijnbestrijding, eetluststimulerende medicatie en een veilige narcose zijn dan bijzonder belangrijk. De snijtanden hebben een lange wortel en het is een kunst om ze te extraheren zonder dat hierbij een stukje afbreekt. Blijft er een stukje achter, dan kan het zijn dat de tand weer aangroeit.