HD onderzoek

Om heupdysplasie (HD) binnen verschillende hondenrassen terug te dringen worden de fokdieren röntgenologisch gekeurd. Ter wille van de betrouwbaarheid worden er hoge eisen gesteld aan de kwaliteit en documentatie van de röntgenfoto. Zo is voor een goede beoordeling van de heupgewrichten een röntgenfoto van de hond in rugligging nodig, waarbij de hond exact recht moet liggen. Erik Stoelhorst en Tanya de Bruin, dierenartsen bij De Graafschap Dierenartsen zijn door de Raad van Beheer erkend om officiële HD-röntgenfoto’s in te sturen.

  • Belangrijk is dat u, voordat u bij ons komt, een account heeft aangemaakt op de website van de Raad van Beheer. U dient het email-adres dat u hierbij hebt opgegeven, de stamboom EN het eigendomsbewijs van de Raad van Beheer mee te nemen naar de afspraak (of te mailen naar graafschap@dgdierenartsen.nl ) . Deze zijn noodzakelijk voor het indienen van een beoordelingsverzoek.
  • Uiteraard is het van belang dat uw hond ten tijde van het onderzoek in goede conditie is.
  • Uw hond wordt gesedeerd, en mag daarom 12 uur van te voren niet meer eten, water drinken mag wel.

De kosten van het onderzoek, bestaande uit de dierenartskosten en de kosten voor het beoordelen van de foto door de Raad van Beheer, dienen meteen bij het maken van de röntgenfoto's voldaan te worden aan de Graafschap Dierenartsen. De foto's zullen digitaal verstuurd worden naar de Raad van Beheer.  De Graafschap Dierenartsen werkt met een digitaal röntgenapparaat, het is mogelijk om een kopie van de röntgenfoto te ontvangen.

Nadat de röntgenfoto is gemaakt, wordt deze verzonden naar de Raad van Beheer. Een aantal radiologen (specialisten) in wisselende samenstelling beoordelen de foto zo objectief mogelijk. Er vindt een indeling plaats in klassen: A tot en met E. Daarnaast wordt de Norbergwaarde berekend. Conform de regels van de F.C.I. dient de hond voor het maken van HD röntgenfoto minimaal 12 maanden oud te zijn. Voor enkele grote rassen is deze leeftijd minimaal 18 maanden. Meer informatie over de beoordeling en de minimale leeftijd vindt u op de site van de Raad van Beheer.

ED onderzoek

Bij een beperkt aantal hondenrassen is naast een HD-onderzoek ook een röntgenologisch onderzoek van de ellebogen noodzakelijk. Bij dit ED onderzoek wordt gekeken of het dier één van de volgende afwijkingen heeft in de ellebooggewrichten: O.C.D. (Osteochondrose Dissecans), L.P.C. (Los Processus Coronoideus), L.P.A. (Los Processus Anconeus) en incongruentie van de elleboog.

De procedure voor het nemen van de röntgenfoto’s is nagenoeg identiek aan die van het HD onderzoek. Ook in dit geval worden de foto’s opgestuurd naar de Raad van Beheer. Er worden van beide ellebogen vier foto’s vanuit verschillende richtingen gemaakt. Vaak kiest een eigenaar ervoor om de röntgenfoto’s in combinatie met een HD-foto te laten opsturen. Voor deze onderzoeken geldt een minimum leeftijd die u op de site van de Raad van Beheer kunt nakijken. Erik Stoelhorst en Tanya de Bruin, dierenartsen bij De Graafschap Dierenartsen zijn door de Raad van Beheer erkend om officiële ED-röntgenfoto’s in te sturen.

  • Belangrijk is dat u, voordat u bij ons komt, een account heeft aangemaakt op de website van de Raad van Beheer. U dient het email-adres dat u hierbij hebt opgegeven, de stamboom EN het eigedomsbewijs van de Raad van Beheer mee te nemen naar de afspraak (of te mailen naar graafschap@dgdierenartsen.nl ). Deze zijn noodzakelijk voor het indienen van een beoordelingsverzoek.
  • Uiteraard is het van belang dat uw hond ten tijde van het onderzoek in goede conditie is.
  • Uw hond wordt gesedeerd, en mag daarom 12 uur van te voren niet meer eten, water drinken mag wel.

De kosten van het onderzoek, bestaande uit de dierenartskosten en de kosten voor het beoordelen van de foto door de Raad van Beheer, dienen meteen bij het maken van de röntgenfoto's voldaan te worden aan de Graafschap Dierenartsen. De foto's zullen digitaal verstuurd worden naar de Raad van Beheer.  De Graafschap Dierenartsen werkt met een digitaal röntgenapparaat, het is mogelijk om een kopie van de röntgenfoto te ontvangen.

Anders dan de HD uitslag, waarbij het resultaat in verschillende klassen wordt ingedeeld, is de uitslag van ED uitsluitend positief of negatief. Een negatieve uitslag betekent het dat de hond vrij is van bovengenoemde aandoeningen en geschikt is voor de fokkerij.