Teken bij de kat

Katten lijken in vergelijking met honden minder getroffen te worden door aandoeningen die overdraagbaar zijn door teken. Echter op plaatsen waar teken een probleem vormen, kunt u beter uw kat hiertegen preventief beschermen. Teken leven niet alleen in het bos, maar ook in uw achtertuin. Zo’n 40% van de tekenbesmettingen bij mensen worden opgelopen in de tuin, blijkt uit eerste resultaten van een nationaal tekenonderzoek.

Maar wat is een teek nu eigenlijk?

Een teek is een klein spinachtig diertje met een aan elkaar gegroeide kop en romp met 8 poten. Teken klimmen in bijvoorbeeld grashalmen waar ze gaan zitten wachten tot er een geschikte gastheer voorbij komt. Dit kan een hond, mens, ree of ander in het wild levend dier zijn. De teek zuigt bij deze gastheer een aantal dagen vol bloed en wordt dan het bekende ronde bolletje van ongeveer een cm groot. Als de teek volgezogen is laat hij los.

Cyclus van de teek

Wanneer het vrouwtje volwassen is gaat zij haar eitjes leggen en sterft. Uit deze eitjes komen larven, die bij een gastheer bloed gaan zuigen. Volgezogen laten ze los en vallen op de grond. Daar veranderen ze in het volgende stadium: de nymfe. De nymfe (met 6 pootjes ipv 8) zoekt weer een geschikte gastheer, zuigt zich vol en laat zich op de grond vallen. Daar verandert de nymfe in een volwassen teek. De gastheren van de larve en nymfe zijn meestal de kleinere dieren in de omgeving: muis, egel, vogel. De gastheren van de volwassen teek zijn wat groter: konijn, ree, maar ook hond en mens. Een teek kan maanden tot jaren overleven wachtend op de geschikte gastheer!

Teken bestrijden

Het is belangrijk om zoveel mogelijk teken bij uw huisdier te bestrijden. Niet alleen om de teek zelf, maar vooral om het risico van ziekteoverdracht van dier op mens te beperken. Teken kunt u voorkomen door uw kat te behandelen met een teken dodend middel. Waarschuwing: middelen die bij honden ingezet worden, zijn vaak zeer giftig voor katten! Gebruik dan ook altijd middelen die geregistreerd zijn voor katten. U kunt hiervoor terecht tijdens openingstijden op onze locaties. Ook kunt u vooraf telefonisch of per mail contact opnemen zodat wij dit alvast voor u klaar kunnen leggen.

Raadpleeg uw dierenarts wanneer er een bultje ontstaat op de plek waar de teek gebeten heeft, ook al is de teek in zijn geheel verwijderd.

Er zijn een aantal goed werkende middelen in de handel en hoewel geen enkel middel 100% afdoende is, is het toch verstandig te behandelen. Elke teek die niet op uw kat gaat zitten is er één minder. De meeste ziekten worden echter pas overgebracht als de teek al 12 – 24 uur vast zit, zodat het op tijd verwijderen zeker zinvol is. Als een teek eenmaal vast zit kunt u deze het best verwijderen met een tekentangetje, daarvan zijn verschillende soorten in de handel. U kunt hierbij kijken welke u zelf het handigste vindt. Belangrijk is dat de teek snel en in zijn geheel verwijderd wordt, zonder deze te verdoven! Als een deel van de teek achterblijft in de huid kan dit een ontsteking geven of soms ontstaat er een bultje op de plek waar de teek gebeten heeft, ook al is deze in het geheel verwijderd. Mocht dit bultje niet na een paar dagen minder worden, of wordt het rood, dik, pijnlijk en blijft uw dier eraan krabben? Raadpleeg dan uw dierenarts.

Ziekten veroorzaakt door teken

Er zijn verschillende ziekten die overgedragen kunnen worden op dier en mens. De meest bekende is de Ziekte van Lyme (borreliose). Een groot percentage van de teken is besmet met deze bacterie. Katten lijken minder gevoelig voor de ziekte van Lyme dan honden en mensen, echter het komt wel voor. Symptomen kunnen zijn lusteloosheid en koorts.